Genealogie Website Van de Velde

Bronnen / Sources

Alle informatie op deze website komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. Veel heb ik zelf gezocht en gevonden in diverse archieven, websites van archieven en publicaties.
Ook heb ik veel informatie gekregen van mensen, die ik daar zeer dankbaar voor ben.

All information on this website does not fall out of the blue sky. Lots of it I have searched for and found in several archives, websites of archives and publications.
I have also received a lot of information of persons, who I am very gratefull.

Op elke pagina op mijn website staan in het kort de bronvermeldingen opgenomen.

On each page on my website the source of the information presented is mentioned.

Archieven

Archives

In de loop der tijd heb ik diverse archieven bezocht:

In the past years I have visited a number of archives:

 • Gemeentearchief Rotterdam
 • National Archief in Den Haag
 • Zeeuws Archief in Middelburg
 • Historisch Archief Westland in Naaldwijk
 • Centraal Bureau Genealogie (CBG) in Den Haag
 • Municipal Archive Rotterdam
 • National Archive in The Hague
 • Provincial Archive Zeeland in Middelburg
 • Historical Archive Westland in Naaldwijk
 • Central Bureau for Genealogy in The Hague

Boeken / CDs / DVDs

Books / CDs / DVDs

De volgende boeken en uitgaven heb ik in bezit en gebruikt bij het opzetten van deze website:

The following publications are in my possession and I have used them to compose this website:

 • "Genealogische gegevens van de familie Camfferman", uitgegeven 31-3-1997.
  samengesteld door dhr Arn.C.Knoppert uit het archief van de Nederlands Hervormde Kerk te Naaldwijk en andere bronnen.
 • "Gedoemd te Leven", Dhr. M. (Rien) Camfferman.
  Een historische roman over het geslacht Camfferman.
 • "In een ommezien", samengesteld door Wim Bergenhenegouwen 1989.
  De geschiedenis van de openbare school in Naaldwijk. Bladzijde 7 t/m 12 bevatten informatie over Aalderk en Berend Camfferman.
 • "Index op het begraven in en om de Oude Kerk van Naaldwijk".
  Samengesteld door J.N. Kuyvenhoven - 1993.
  Uitgave van Stichting SHPN (Stimulering Historische Publikaties Naaldwijk).
  ISBN 90-75610-01-3.
 • CD-rom "Burgerlijke Stand Westland": zie website Studiegroep Genealogie "Westland"
 • DVD: "DutchGenealogy Super DVD" (bijbehorende website vervallen)
 • DTB gemeente Goes (dit betreft de stad Goes en de dorpen 's-Heerarendskerke, 's-Heerhendrikskinderen, Kloetinge, Kattendijke en Wilhelminadorp), samengesteld door N.G.V. Zeeland, oktober 2010.
 • "Genealogische gegevens van de familie Camfferman" (Genealogical data on family Camfferman), published 31-3-1997.
  Compiled by Arn.C.Knoppert out of the archives of the Dutch Reformed Church in Naaldwijk and other sources.
 • "Gedoemd te Leven", Mr. M. (Rien) Camfferman.
  A historical roman about the family Camfferman.
 • "In een ommezien", by Wim Bergenhenegouwen 1989.
  The history of the public school in Naaldwijk. Pages 7 to 12 contain information about Aalderk and Berend Camfferman
 • "Index op het begraven in en om de Oude Kerk van Naaldwijk" (Index on burial in and around the Old Church of Naaldwijk).
  Compiled by J.N. Kuyvenhoven - 1993.
  Published by Stichting SHPN (Stimulering Historische Publikaties Naaldwijk).
  ISBN 90-75610-01-3.
 • CD-rom "Burgerlijke Stand Westland": see website Studiegroep Genealogie "Westland"
 • DVD: "DutchGenealogy Super DVD" (website expired)
 • DTB (baptisms, marriages and burials) of municipality Goes (comprises the city of Goes and the villages 's-Heerarendskerke, 's-Heerhendrikskinderen, Kloetinge, Kattendijke and Wilhelminadorp), compiled by N.G.V. Zeeland, October 2010.

Internet

Internet

Het internet wordt een steeds rijkere bron aan informatie. Veel archieven digitaliseren informatie en stellen dit (al dan niet tegen betaling) beschikbaar op hun site. En net als ik zetten veel genealogen de resultaten van hun onderzoek online. In onderstaande overzichten staan de sites waarop ik informatie gevonden heb.
(Alle sites openen in een nieuw venster.)

The internet is becoming a whealthy source of information. Many archives digitize information and make this available (sometimes for a low fee) on their website. And as I do many genealogists place the results of their work online. Below the sites are listed on which I have found information. Where possible a direct link to English pages is made.
(All sites will open in a new window.)

Internet - algemene sites

Internet - general sites

Internet - Archieven

Internet - Archives

Nationaal en Provinciale Archieven:

National and Province Archieven:

Regionale Archieven:

Regional Archives:

Gemeente- of Stadsarchieven:

Municipal Archives:

Diversen en Internationaal:

Several and International:

Internet - Familieberichten en graven

Internet - Family-announcements and headstones

Er zijn steeds meer website te vinden met daarop familieberichten en foto's van grafstenen.
(Alle sites openen in een nieuw venster.)

More and more sites are to be found with family-announcements (like birth, marriages and obituaries) and sites with pictures of headstones. Where possible a direct link to English pages is made.
(All sites will open in a new window.)

Internet - sites met oude kranten

Internet - sites with old newspapers

Diverse websites bieden scans van oude kranten online aan. Uit deze kranten heb ik diverse afbeeldingen gehaald en op de site geplaatst.
(Alle sites openen in een nieuw venster.)

Several websites offer scans of old newspapers online. Out of these newspapers I have copied several pictures and placed on my site. All newspapers are of course in Dutch.
(All sites will open in a new window.)

Internet - Privé sites

Internet - Private sites

Geen onderscheid naar taal, wel is aangegeven in welke taal de site is.

No distiction made to language, however indicated in which language the site is.Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.