Index van Generaties / Index of Generations

Hieronder vindt u een lijst met generatie nummers, waarbij de namen van de echtparen genoemd zijn. Als u op zoek bent naar een specifiek echtpaar, dan kunt het beste zoeken op de achternaam van de man of vrouw die niet Camfferman heet.
Zoeken kunt u doen door de zoekfunctie van uw webbrowser te gebruiken. Over het algemeen is dat de toetscombinatie CRTL-F of via het menu 'Bewerken' - 'Zoeken (op deze pagina)'.
Heeft u het gewenste echtpaar gevonden, dan is een klik met de muis voldoende om naar de juiste pagina te springen.

Here you find a list of generation numbers, after which the names of the couples are mentioned. When you are looking for a specific couple, the best thing you can do is searching for the man or woman who is not named Camfferman.
Searching can be done using the searchfunction of your webbrowser. Mostly that will be using the key combination CRTL-F or via the menu 'Edit' - 'Find (on this page)'.
When you have found the desired couple, then a click with your mouse will be enough to jump to the right page.

In de lijst zijn kleuren gebruikt om verschillende takken aan te geven:
Donkerblauw geeft de tak Camfferman in Den Haag aan, die begint met het paar Jacob Camfferman en Elisabeth van Zeeland,
donkergroen de tak naar Haarlemmermeer, Sloten e.o. die begint met Pieter Camfferman en Antje Valk.
Als laatste donkerrood voor de gehele tak Besanger, ongeacht waar zij wonen.

In the list colors are used to indicate separate branches:
Darkblue to indicate the Camfferman branche in The Hague, which starts with the couple Jacob Camfferman and Elisabeth van Zeeland,
darkgreen for the branch to Haarlemmermeer, Sloten and surrounding places, which start with Pieter Camfferman and Antje Valk.
Last, but not least: darkred for the whole branch of Besanger, despite the place where they lived.

Bij elk gezin staat aangegeven wat de laatste update is, wat betreft de inhoudelijke genealogische gegevens. Staat er een ! bij, dan is die pagina in de genoemde maand nieuw toegevoegd aan de website.

Next to each family is indicated when the page was updated, for what the genealogical data concerns. If a ! is mentioned, than that page is added in the month mentioned.

Op meerdere pagina's zijn ook afbeeldingen geplaatst. Deze staan hieronder met drie icoontjes aangeduid:
foto of scan op pagina: scan van document oid.
familie- of krantenbericht op pagina: familie- of krantenbericht
foto persoon of grafsteen oid op pagina: foto van persoon of grafsteen
*: geeft nieuwe afbeelding aan.

Veel afbeeldingen hebben copyright, hetzij bij mij, hetzij bij de rechthebbenden. Foto's van grafstenen heb ik mogen ontvangen via diverse speciale websites. Zie ook de bronnenpagina.

On several pages also images are placed. These are indicated in the list with the following three icons:
foto of scan op pagina: scan of document
familie- of krantenbericht op pagina: family- or newspaperarticle
foto persoon of grafsteen oid op pagina: picture of person or headstone
*: indicates new image.

Many images have copyrights, either with me or with others. Pictures of headstones have been received from several specialized websites. See also the page with sources.

Generatie I

Gen. I Berent Aalders- Tjaakjen Sjuirts 12-2018 foto of scan op pagina

Generatie II

Gen. II-a Aalderk Berend Camfferman- Catharina van der Meulen 12-2018 foto of scan op pagina*
Gen. II-b Sjourt Barend Camfferman- Jeanne Henriette Besanger 04-2018 foto of scan op pagina*
Gen. II-c Metje Camfferman- Simon Besanger 04-2018 foto of scan op pagina*

Generatie III

Gen. III-a Barend Camfferman- Jacoba Caarten
Fransijntje Knoppert
Martijntje Solleveld
04-2018 foto of scan op paginafamilie- of krantenbericht op pagina*
Gen. III-b Adrianus Camfferman- Neeltje de Jue 04-2018 foto of scan op paginafamilie- of krantenbericht op pagina*
Gen. III-c Jacobus Camfferman- Baaltje Oudshoorn 04-2018 foto of scan op pagina*
Gen. III-d Elisabeth 't Jakin Camfferman- Arnoldus Johannes van Hulst 12-2018 foto of scan op pagina*
Gen. III-e Edme Besanger- Aartje Pons 04-2018 foto of scan op pagina*
Gen. III-f Francois Philippe Besanger- Maria Ignatia Vermijn 12-2018 foto of scan op pagina
Gen. III-g Pierre Besanger- Helena van der Spek
Maria Juliana Böttger
04-2018 foto of scan op paginafamilie- of krantenbericht op pagina*
Gen. III-h Bernard Besanger- Angelique Barré 04-2018 foto of scan op pagina*
Gen. III-i Aldric Charles Besanger- Jacoba Maria Barre 04-2018 foto of scan op paginaafbeelding op pagina*

Generatie IV

Gen. IV-a Aaldrik Philippus Camfferman- Wilhelmina Magerij 04-2018 foto of scan op pagina*
Gen. IV-b Hillegert Caarten Camfferman- Johanna Klapwijk 04-2018 foto of scan op pagina*
Gen. IV-c Hendrik Camfferman- Maria Moerman 04-2018 foto of scan op pagina*
Gen. IV-d Magdalena Camfferman- Hendrik van den Berg 04-2018 foto of scan op paginafamilie- of krantenbericht op pagina*
Gen. IV-e Carolina Camfferman- Cornelis Karel Lalleman 12-2012  
Gen. IV-f Catharina Camfferman- George Christiaan Veer 04-2018 foto of scan op pagina*
Gen. IV-g Jacob Camfferman- Elisabeth van Zeeland 04-2018 foto of scan op pagina*
Gen. IV-h Alida Camfferman- Willem Corneliszn Noordam 04-2018 foto of scan op pagina*
Gen. IV-i Josina Camfferman- Jan Gerritszn van der Ende 04-2018 foto of scan op pagina*
Gen. IV-j Pieter Camfferman- Antje Valk
Jannetje Rubke
12-2018 foto of scan op pagina*
Gen. IV-k Maria Camfferman- Jacobus Dijkhuizen 04-2018 foto of scan op pagina*
Gen. IV-l Yda Appolonia van Hulst- Martinus Knops - zich noemende Eerhard 12-2012  
Gen. IV-m Willem Frederik George van Hulst- Maria Overrekker
Maria Louisa Aalsloot
04-2018  
Gen. IV-n Simon Besanger- Sara Johanna van Hoek 04-2018 foto of scan op pagina*
Gen. IV-o Simon Besanger- Ida Christina von Padtberg
Johanna Maria Bouscholte
04-2018 foto of scan op paginafamilie- of krantenbericht op pagina*
Gen. IV-p Maria Jacobina Besanger- Johannes Cornelis Adriaan Gosenson 04-2018 foto of scan op paginafamilie- of krantenbericht op pagina*
Gen. IV-q Bernard Besanger- Louisa Petronella van Leeuwen 04-2018 familie- of krantenbericht op pagina*

Generatie V

Gen. V-a Jacoba Camfferman- Arie Gerritszn van der Ende 04-2018 familie- of krantenbericht op pagina*
Gen. V-b Gerrit Camfferman- Magdalena Hanekroot 12-2012  
Gen. V-c Arie Caarten Camfferman- Sara Elisabeth van Duijn
Antje Ida van der Boom
12-2012  
Gen. V-d Maria Catharina Veer- Abraham van Lijnschooten 12-2012  
Gen. V-e Baliena Veer- Johannes Wilhelmus van Dijk 04-2018 foto of scan op pagina*
Gen. V-f Jacobus Adrianus Camfferman- Alida van der Laan 04-2018 foto of scan op pagina*
Gen. V-g Martinus Camfferman- Catharina Schmal 12-2012  
Gen. V-h Arnoldus Camfferman- Catharina Schmal 12-2012 familie- of krantenbericht op pagina
Gen. V-i Baaltje Maria Camfferman- Jan Joseph Gilbert 12-2012  
Gen. V-j Magdalena Noordam- Andries Bongaards 04-2018 foto of scan op paginafamilie- of krantenbericht op pagina*
Gen. V-k Jacobus Noordam- Wilhelmina Schrevelius 04-2018  
Gen. V-l Cornelis Noordam- Sophia Stolk
Christina Adriana Stolk
04-2018 familie- of krantenbericht op pagina*
Gen. V-m Baaltje Noordam- Johannes Knoppert 12-2012  
Gen. V-n Jacoba Camfferman- Izaäc van Bodegom Smith 04-2018 foto of scan op paginafamilie- of krantenbericht op pagina*
Gen. V-o Bregje van der Ende- Samuel Cramer 04-2018  
Gen. V-p Jacobus van der Ende- Josina Belonje 04-2018 familie- of krantenbericht op pagina*
Gen. V-q Adrianus van der Ende- Wilhelmina Catharina Lalleman 04-2018  
Gen. V-r Cornelis Camfferman- Alida van den Berg
Jacoba Catharina Klaverstijn
04-2018 familie- of krantenbericht op pagina
Gen. V-s Jacobus Camfferman- Pietje van Geest 12-2012  
Gen. V-t Arij Camfferman- Gijsberta Schaap 12-2018  
Gen. V-u Maria Camfferman- Dirk van der Kooij 12-2012  
Gen. V-v Martinus Camfferman- Catharina van den Ende 12-2018 familie- of krantenbericht op pagina*
Gen. V-w Jacobus Dijkhuizen- Jannetje Binnendijk 04-2018  
Gen. V-x Frans Dijkhuizen- Magdalena Meijburg 04-2018  
Gen. V-y Barend Dijkhuizen- Catharina van Wolferen 04-2018  
Gen. V-z Maria Dijkhuizen- Pieter Zijtregtop
Karel Nowé
04-2018  
Gen. V-aa Helena Pieternella Besanger- Auke Aukes Korthuijs 12-2012  
Gen. V-ab Pieter Cornelis Besanger- Johanna Sara Radijs 04-2018 familie- of krantenbericht op pagina
Gen. V-ac Maria Juliana Besanger- Cornelis Tuitel 04-2018  
Gen. V-ad Ida Christina Besanger- Adriaan Simon de Waard
Johannes Franciscus Marinus de Sel
04-2018 familie- of krantenbericht op pagina*
Gen. V-ae Hester Elizabeth Besanger- Johannes Coenraad Koens 12-2012 familie- of krantenbericht op pagina
Gen. V-af Marie Cornelie Caroline Gosenson- Friedrich Heinrich Hintze 12-2012  
Gen. V-ag Charles Aldric Besanger- Magdalena Maria Anthonia Coenradie 12-2012 familie- of krantenbericht op pagina

Generatie VI

Gen. VI-a Gerrit van der Ende- Anthonia Steijer
Engeltje Jakobsdr Koppenol
04-2018  
Gen. VI-b Willemijntje van der Ende- Jacobus Moor 04-2018  
Gen. VI-c Johanna Geertruij van der Ende- Leendert Koole 12-2012  
Gen. VI-d Arie van der Ende- Alida Cornelia van der Roest 04-2018 familie- of krantenbericht op pagina*
Gen. VI-e Johanna Geertrui Camfferman- Abram de Wit 12-2012  
Gen. VI-f Hilgert Caarten Camfferman- Leentje Kemmers 04-2018 familie- of krantenbericht op paginafoto persoon of grafsteen oid op pagina
Gen. VI-g Jacobus Johannes Camfferman- Bertha Athron 04-2018 foto of scan op paginafoto persoon of grafsteen oid op pagina*
Gen. VI-h Cornelis Camfferman- Jannetje van den Ende 04-2018 foto of scan op paginafamilie- of krantenbericht op paginafoto persoon of grafsteen oid op pagina
Gen. VI-i Catharina Maria Veer- Johannes Diederik Sijthoff
Wange Jacobus van Bali
04-2018  
Gen. VI-j Johannes van Lijnschooten- Cornelia Esser 04-2018  
Gen. VI-k Elisabeth Maria Camfferman- Hendrik Cornelis Folkers 12-2012  
Gen. VI-l Peter Marinus Camfferman- Maria Molier
Elisabeth Alkemade
12-2012 familie- of krantenbericht op pagina
Gen. VI-m Jacobus Adrianus Camfferman- Elisabeth Johanna Grimmelikhuizen 12-2018 familie- of krantenbericht op pagina*
Gen. VI-n Adrianus Hendrik Camfferman- Jansje van den Hoek
Magdalena Catharina Mondt
12-2018 familie- of krantenbericht op paginafoto persoon of grafsteen oid op pagina*
Gen. VI-o Jacobus Adrianus Camfferman- Geertrui Maria Angenita Romijn 04-2018 familie- of krantenbericht op paginafoto persoon of grafsteen oid op pagina*
Gen. VI-p Alberdina Camfferman- Albert Heinrich Wilhelm Ernst 12-2018 foto persoon of grafsteen oid op pagina*
Gen. VI-q Martinus Camfferman- Alida Catharina van Hijningen 12-2012  
Gen. VI-r Jacob Arnoldus Camfferman- Johanna Willemina Batenburg
Adriana Clazina Melbert
12-2018 familie- of krantenbericht op pagina*
Gen. VI-s Johannes Pieter Jacobus Camfferman- Johanna Pacqué 12-2018 familie- of krantenbericht op pagina
Gen. VI-t Jacobus Adrianus Camfferman- Catharina Maria Blom 04-2018 familie- of krantenbericht op pagina*
Gen. VI-u Maria Baaltje Camfferman- Reinhard Ferdinand Mathias Manssen 04-2018 familie- of krantenbericht op pagina
Gen. VI-v Johanna Jacoba Camfferman- Johan Lambert Stuijfzand
Pieter Jacobus Boers
04-2018 familie- of krantenbericht op pagina
Gen. VI-w Catharina Camfferman- Albertus Jacobus Prins 12-2018 familie- of krantenbericht op paginafoto persoon of grafsteen oid op pagina*
Gen. VI-x Joseph Jean Gilbert- Maria Bender 12-2018  
Gen. VI-y Adriana Noordam- Cornelis van Leeuwen 01-2013  
Gen. VI-z Cornelia Sophia Noordam- Jauke Bol 04-2018  
Gen. VI-aa Alida Noordam- Hendrik Willem Scheffer 04-2018  
Gen. VI-ab Magdalena Noordam- Arend Lambertus Verhagen 04-2018  
Gen. VI-ac Sophia Noordam- Frans van Straalen 04-2018  
Gen. VI-ad Jannetje Knoppert- Klaas van Santen 04-2018  
Gen. VI-ae Willem Knoppert- Jacoba van der Kruk
Jacoba Nowee
04-2018  
Gen. VI-af Arnoldus Knoppert- Francina Boekestein
Roelofje Foks
04-2018  
Gen. VI-ag Alida Knoppert- Adrianus Jacobus van Reeven 01-2013  
Gen. VI-ah Arie Knoppert- Cornelia Helena Alblas 01-2013  
Gen. VI-ai Jacobus Knoppert- Adriana Sophia van Nieuwkerk
Jeannette Willemina Maria Louisa Rodenberg
12-2018  
Gen. VI-aj Pieter Knoppert- Cornelia Burgersdijk 04-2018 foto persoon of grafsteen oid op pagina
Gen. VI-ak Johannes Balinus Knoppert- Petronella Scheurkogel 04-2018  
Gen. VI-al Catharina van Bodegom Smith- Cornelis Jacobus van der Grijp 04-2018  
Gen. VI-am Josina van Bodegom Smith- Cornelis Jacobus van der Grijp 04-2018  
Gen. VI-an Cornelia van Bodegom Smith- Leendert Kemmers 04-2018  
Gen. VI-ao Bregje van Bodegom Smith- Abraham Franciscus Warmenhoven 04-2018  
Gen. VI-ap Cornelis Jacobus van Bodegom Smith- Johanna van der Pot 04-2018 foto persoon of grafsteen oid op pagina
Gen. VI-aq Jacoba Johanna van Bodegom Smith- Teunis van Maanen 04-2018 foto persoon of grafsteen oid op pagina
Gen. VI-ar Antje Camfferman- Cornelis Hozee 12-2018 familie- of krantenbericht op pagina
Gen. VI-as Cornelis Camfferman- Tannetje de Jonge 04-2018 familie- of krantenbericht op pagina*
Gen. VI-at Antje Camfferman- Dirk Mol 04-2018  
Gen. VI-au Pieter Camfferman- Teunisje Boom
Krijna Kool
12-2018 familie- of krantenbericht op pagina
Gen. VI-av Hendrik Camfferman- Pietertje van Keulen 12-2018 familie- of krantenbericht op paginafoto persoon of grafsteen oid op pagina
Gen. VI-aw Jacobus Cornelis Camfferman- Geertje Voogt 12-2018  
Gen. VI-ax Arie Camfferman- Johanna Dekker
Grietje Honing
Jannetje Maria Broos
Maria Jacoba Ket
12-2018 familie- of krantenbericht op pagina
Gen. VI-ay Johanna Maria Camfferman- Arij Koppenaal 12-2018 familie- of krantenbericht op pagina
Gen. VI-az Jan Camfferman- Geertje Kieft 04-2018 familie- of krantenbericht op pagina
Gen. VI-ba Pieter Camfferman- Antonetta Stander 12-2018 familie- of krantenbericht op pagina
Gen. VI-bb Nicolaas Camfferman- Neeltje Francina van Hoorn 04-2018  
Gen. VI-bc Cornelis Camfferman- Alida Renk 04-2018 foto persoon of grafsteen oid op pagina
Gen. VI-bd Jacob van der Kooij- Cornelia de Bloois 04-2018 foto persoon of grafsteen oid op pagina
Gen. VI-be Antje van der Kooij- Jacob van der Kooij 01-2013  
Gen. VI-bf Jan van der Kooij- Anna Pieternella Neeleman 04-2018  
Gen. VI-bg Hendrik Camfferman- Maria van der Boon 04-2018 familie- of krantenbericht op pagina
Gen. VI-bh Antje Camfferman- Jan Kool 12 -2018 familie- of krantenbericht op pagina
Gen. VI-bi Auke Korthuijs- Henderika Ypelaar 04-2018 foto persoon of grafsteen oid op pagina!
Gen. VI-bj Simon Korthuijs- Marchien Ypelaar 04-2018  
Gen. VI-bk Alberdina Korthuijs- Jacob Cornelis Alensons 04-2018 familie- of krantenbericht op pagina*
Gen. VI-bl Sara Johanna Besanger- Burghard Coenraad Kühlmann 04-2018  
Gen. VI-bm Margaretha Catharina Besanger- Hendrik Petrus Surendonk 04-2018  
Gen. VI-bn Adrianus Gerrit Besanger- Hendrika Wilhelmina Lindeman
Dinphena Jacoba Schetters
04-2018  
Gen. VI-bo Pieter Cornelis Besanger- Grietje Jonker 12-2018  
Gen. VI-bp Frederik Henri Besanger- Johanna Wilhelmina Lonzième 12-2018 familie- of krantenbericht op pagina
Gen. VI-bq Simon Besanger- Maria Meischke
Gerardine Jeanne van Look
04-2018 familie- of krantenbericht op pagina*
Gen. VI-br Johannes Karel Besanger- Hendrika Maria Bijl 04-2018 familie- of krantenbericht op pagina*
Gen. VI-bs Maria Juliana Besanger- Frederik Casimir Samuel Terborgh 01-2013 foto persoon of grafsteen oid op pagina
Gen. VI-bt Francisca Dominica Besanger- Willem de Vries 04-2018  
Gen. VI-bu Johanna Elisabeth Koens- Maurits Triebels 01-2013  
Gen. VI-bv Johannes Coenraad Koens- Marguérite Louise Raimond 04-2018  
Gen. VI-bw Maria Koens- Franc van der Goes 04-2018  
Gen. VI-bx Frederik Christiaan Koens- Maria Magdalena Johanna van Rooij
Lutske Bosma
12-2018  

Generatie VII

Gen. VII-a Magdalena Johanna de Wit- Johannes Hessing 04-2018  
Gen. VII-b Abram de Wit- Tina van Bockel 04-2018 familie- of krantenbericht op pagina*
Gen. VII-c Arie Camfferman- Alida Johanna Knoppert 04-2018 familie- of krantenbericht op pagina*
Gen. VII-d Willem Camfferman- Petronella Gerarda van Velden 12-2018 foto persoon of grafsteen oid op pagina
Gen. VII-e Sara Elizabeth Camfferman- Maarten Vellekoop 09-2018 familie- of krantenbericht op pagina
Gen. VII-f Anna Margaretha Camfferman- Johannes Korteweg 04-2018  
Gen. VII-g Arie Camfferman- Hendrika Johanna Altena 04-2018 foto persoon of grafsteen oid op pagina
Gen. VII-h Johannes Camfferman- Grietje Beekenkamp 04-2018 familie- of krantenbericht op paginafoto persoon of grafsteen oid op pagina
Gen. VII-i Jannetje Camfferman- Jan Pieter Adrianus Slijp 04-2018 foto persoon of grafsteen oid op pagina
Gen. VII-j Johan Cornelis Camfferman- Wilhelmina van Nieuwkerk 04-2018 familie- of krantenbericht op paginafoto persoon of grafsteen oid op pagina
Gen. VII-k Catharina Petronella Margaretha Camfferman- Jogchem Winkelman 04-2018 foto persoon of grafsteen oid op pagina*
Gen. VII-l Carolus Lodewijk Camfferman- Lijdia van der Veer 04-2018  
Gen. VII-m Jacobus Adrianus Camfferman- Bertha Johanna Maria Jansma 04-2018 familie- of krantenbericht op pagina*
Gen. VII-n Cornelia Christina Camfferman- Johannes Cornelis Bolten 12-2018 familie- of krantenbericht op pagina
Gen. VII-o Maria Camfferman- Thames Bartel Middelraad 12-2018  
Gen. VII-p Elisabeth Maria Camfferman- Arend de Gelder 12-2018 familie- of krantenbericht op pagina
Gen. VII-q Jenneke Servina Camfferman- Frederik van Dorp 12-2018  
Gen. VII-r Johannes Engelbertus Camfferman- Petronella Wilhelmina Heemskerk
Johanna Alida Kortman
Maria Johanna van der Kaay
Elisabeth Geertruida Breijer
04-2018 familie- of krantenbericht op pagina*
Gen. VII-s Christiaan Adrianus Hendrik Camfferman- Antje Vleesenbeek 12-2018 familie- of krantenbericht op pagina
Gen. VII-t Wilhelm Johan Camfferman- Wilhelmina Struijs 12-2018  
Gen. VII-u Elisabeth Johanna Camfferman- Theodorus Christiaan Willemsen 01-2013  
Gen. VII-v Arnoldus Camfferman- Carolina Christina Sala 04-2018 familie- of krantenbericht op pagina
Gen. VII-w Louis Antonie Camfferman- Johanna Maria Tijssen 04-2018 familie- of krantenbericht op paginafoto persoon of grafsteen oid op pagina
Gen. VII-x Alida Christina Camfferman- Hendrik Johannes Albertus Jansen 12-2018  
Gen. VII-y Jansje Camfferman- Jacobus Martinus Tuit 04-2018 familie- of krantenbericht op paginafoto persoon of grafsteen oid op pagina
Gen. VII-z Adrianus Hendrik Camfferman- Maria Gysbertha Vandergon 01-2013 foto persoon of grafsteen oid op pagina
Gen. VII-aa Geertruida Sophia Camfferman- Lourens Boomsma 12-2018 familie- of krantenbericht op pagina
Gen. VII-ab Maria Camfferman- Petrus Hendrikus Kok (Ruempolhamer) 04-2018 foto of scan op pagina*
Gen. VII-ac Peter Marinus Camfferman- Margareth Thorpe Gove 04-2018 foto of scan op paginafoto persoon of grafsteen oid op pagina*
Gen. VII-ad Catharina Camfferman- Herman Roeleman Voget 04-2018 foto persoon of grafsteen oid op pagina
Gen. VII-ae Martinus Willem Frederik Camfferman- Clasine Jeanette Hubertine Godee
Emilie Catherine Pech
04-2018 foto of scan op paginafamilie- of krantenbericht op paginafoto persoon of grafsteen oid op pagina*
Gen. VII-af Martinus Camfferman- Engelina Maria Geenemans
Christina de Gans
12-2018 familie- of krantenbericht op pagina
Gen. VII-ag Arnoldus Camfferman- Jacoba Johanna van der Loo 12-2018  
Gen. VII-ah Petrus Camfferman- Wilhelmina Gerardina van der Wal
Johanna Susanna Ton
04-2018 familie- of krantenbericht op pagina*
Gen. VII-ai Anna Johanna Margaretha Camfferman- Nicolaas Marinus Hendrikus van Bentem
Reinhold Adolf Schutz
04-2018 familie- of krantenbericht op pagina*
Gen. VII-aj Jacob Arnoldus Camfferman- Johanna Hendrika Marianna Slootweg
Johanna Maria Knobel
04-2018  
Gen. VII-ak Anton Martinus Camfferman- Gerardina Antonia Speijers 04-2018 foto persoon of grafsteen oid op pagina
Gen. VII-al Catharina Camfferman- Hendrik Antoon Heskes 01-2013  
Gen. VII-am Arnoldus Pieter Camfferman- Dorothea Hermina Engels 12-2018 familie- of krantenbericht op pagina
Gen. VII-an Petrus Franciscus Camfferman- Jacoba Johanna de Vos 04-2018 familie- of krantenbericht op pagina*
Gen. VII-ao Antonetta Maria Camfferman- Johannes van der Wal 04-2018 familie- of krantenbericht op pagina
Gen. VII-ap Catharina Camfferman- François Xavier Gascard
Johannes Frederik Cluwen
04-2018  
Gen. VII-aq Johanna Maria Camfferman- Hendrik Huizinga 04-2018  
Gen. VII-ar Catharina Maria Camfferman- Lubertus Derk Jan Hijink 04-2018  
Gen. VII-as Catharina Lambertina Elisabeth Camfferman- Pieter Spreij 12-2018 familie- of krantenbericht op pagina
Gen. VII-at Frederik Hendrik Manssen- Jacobijntje Wigman 04-2018 familie- of krantenbericht op paginafoto persoon of grafsteen oid op pagina*
Gen. VII-au Catharina Manssen- Willem Pieter Holwerda 04-2018 familie- of krantenbericht op paginafoto persoon of grafsteen oid op pagina*
Gen. VII-av Maria Elisabeth Manssen- Jan de Goeij 04-2018  
Gen. VII-aw Johanna Jacoba Manssen- Leendert van Steveninck 04-2018  
Gen. VII-ax Frederika Henriette Petronella Sopha Manssen- Jacob van de Velde 04-2018  
Gen. VII-ay Reinhard Ferdinand Mathias Manssen- Hendrica Cornelia van Megen 04-2018!  
Gen. VII-az Karel August Manssen- Hildegard Kölle 04-2018!  
Gen. VII-ba Jacob Pieter Manssen- Neeltje uit Beijerse 04-2018  
Gen. VII-bb Johan Lambert Jacobus Stuijfzand- Cornelia Josina Spiero 04-2018 familie- of krantenbericht op pagina*
Gen. VII-bc Johanna Jacoba Stuijfzand- Thomas Frank Pieter de Vries 04-2018  
Gen. VII-bd Benjamin Jan Hendrik Boers- Elisabet Looij 04-2018!  
Gen. VII-be Helena Prins- Wilhelmus Johannes van Miert
David van Hoogstraten
Gerard A. Robbers
04-2018  
Gen. VII-bf Catharina Prins- Gerrit Antonie de Bie 04-2018  
Gen. VII-bg Albertus Jacobus Prins- Ardina Geertruida Ploeg 01-2013  
Gen. VII-bh Johannes Knoppert- Johanna Hofman 04-2018 foto persoon of grafsteen oid op pagina
Gen. VII-bi Helena Knoppert- Arie van Zanten 04-2018  
Gen. VII-bj Balina Knoppert- Pieter Kuyvenhoven 04-2018 foto persoon of grafsteen oid op pagina
Gen. VII-bk Arie Willem Knoppert- Dirkje van Straalen 04-2018  
Gen. VII-bl Jacobus Knoppert- Gerritje van Geest 04-2018 foto persoon of grafsteen oid op pagina
Gen. VII-bm Johanna Sophia Adriana Knoppert- Jan Jozeph Richmond 04-2018 familie- of krantenbericht op pagina
Gen. VII-c Generatie VII-bn is gelijk   aan Generatie VII-c    
Gen. VII-bo Cornelia Joziena Warmenhoven- Leendert Kemmers 04-2018  
Gen. VII-bp Mourits Cornelis Hozee- Jenneke Groeneveld 01-2013  
Gen. VII-bq Jacoba Catharina Barbara Hozee- Johannes Franciskus Popken 04-2018  
Gen. VII-br Hendrik Jan Hozee- Leuntje Ingelse 04-2018 familie- of krantenbericht op paginafoto persoon of grafsteen oid op pagina*
Gen. VII-bs Barbera Hozee- Hendrik van ´t Hof
Arie van Harten
04-2018 familie- of krantenbericht op pagina*
Gen. VII-bt Catharina Jacoba Hozee- Marinus Willem de Visser 04-2018 familie- of krantenbericht op pagina
Gen. VII-bu Jacobus Teunis Hozee- Alida Jacoba Popken
Jacoba Cramer
04-2018 familie- of krantenbericht op pagina
Gen. VII-bv Teunic Jacobus Hozee- Trijntje Visser 04-2018 familie- of krantenbericht op pagina
Gen. VII-bw Agatha Cornelia Hozee- Hendrik Lens 04-2018 familie- of krantenbericht op pagina
Gen. VII-bx Jacoba Catharina Camfferman- Gerrit Mastenbroek 04-2018 familie- of krantenbericht op paginafoto persoon of grafsteen oid op pagina*
Gen. VII-by Daniel Camfferman- Antje Engel 12-2018 familie- of krantenbericht op pagina
Gen. VII-bz Jacomina Johanna Camfferman- Hendrik Koorn 01-2013 familie- of krantenbericht op paginafoto persoon of grafsteen oid op pagina
Gen. VII-ca Cornelia Camfferman- Arie van Vliet 01-2013 familie- of krantenbericht op pagina
Gen. VII-cb Cornelis Camfferman- Elisabeth van der Blom 12-2018 familie- of krantenbericht op paginafoto persoon of grafsteen oid op pagina
Gen. VII-cc Johanna Camfferman- Jan Lottering 04-2018 familie- of krantenbericht op pagina*
Gen. VII-cd Catharina Camfferman- Jacob Bleeker 12-2018 familie- of krantenbericht op pagina
Gen. VII-ce Pieter Jacobus Mol- Wilhelmina Luimee
Beijken Zwaan
04-2018 foto persoon of grafsteen oid op pagina
Gen. VII-cf Pietertje Dieuwertje Mol- Arie Gerrit Jan van der Vegt 04-2018  
Gen. VII-cg Jacobus Mol- Martijntje van Soest 04-2018  
Gen. VII-ch Aafje Trijntje Mol- Willem de Boer 12-2018  
Gen. VII-ci Hendrik Mol- Wilhelmina Hendrika Vaandering 09-2018  
Gen. VII-cj Pietje Camfferman- Willem Loos 01-2013  
Gen. VII-ck Jacobus Maarten Camfferman- Wilhelmina Pijl 04-2018 familie- of krantenbericht op pagina
Gen. VII-cl Maartje Camfferman- Adrianus Jan van Ooijen 01-2013  
Gen. VII-cm Krijna Camfferman- Pieter Salm 04-2018  
Gen. VII-cn Pietje Camfferman- Jan van Geest 12-2018 foto persoon of grafsteen oid op pagina
Gen. VII-co Jan Jacobus Camfferman- Krijna van Geest 12-2018 familie- of krantenbericht op pagina
Gen. VII-cp Jacoba Camfferman- Hendrik Middelkoop 01-2013  
Gen. VII-cq Jacobus Camfferman- Aafje de Jongh 12-2018 familie- of krantenbericht op paginafoto persoon of grafsteen oid op pagina
Gen. VII-cr Pieter Camfferman- Clasina de Jong 12-2018  
Gen. VII-cs Janna Camfferman- Jacobus Mes 12-2018 familie- of krantenbericht op paginafoto persoon of grafsteen oid op pagina
Gen. VII-ct Antje Camfferman- Arie Nouwen 04-2018 foto persoon of grafsteen oid op pagina
Gen. VII-cu Pietje Camfferman- Johannes Lutgerhorst 04-2018 familie- of krantenbericht op pagina*
Gen. VII-cv Jan Camfferman- Jannetje de Leeuw 12-2018!  
Gen. VII-cw Pieternella Wijgerdina Camfferman- Huibrecht Broos 04-2018  
Gen. VII-cx Jacoba Camfferman- Koenraad de Ligt 04-2018 familie- of krantenbericht op pagina
Gen. VII-cy Jannetje Camfferman- Arie Johannes Versteeg 04-2018 foto persoon of grafsteen oid op pagina*
Gen. VII-cz Hendrik Simon Camfferman- Dirkje de Graaf 12-2018 familie- of krantenbericht op pagina
Gen. VII-da Maarten Camfferman- Anthonetta Brouwers 12-2018 familie- of krantenbericht op pagina*
Gen. VII-db Maartje Camfferman- Teunis Don 04-2018  
Gen. VII-dc Maria Camfferman- A. Leenheer 12-2018!  
Gen. VII-dd Antje Camfferman- Martinus Napoleon de Jong
Willem de Bas
04-2018 familie- of krantenbericht op pagina*
Gen. VII-df Pietje Camfferman- Piet Gras 04-2018 foto persoon of grafsteen oid op pagina*
Gen. VII-dg Ariaantje Koppenaal- John Helder 04-2018 foto persoon of grafsteen oid op pagina
Gen. VII-dh Aaltje Camfferman- Willem Roelof Mulder 12-2018 familie- of krantenbericht op pagina
Gen. VII-di Arie Camfferman- Johanna Geertruida de Nijs 12-2018 familie- of krantenbericht op pagina
Gen. VII-dj Gijsbertha Camfferman- Hendrikus Arnoldus Rorijs 04-2018 familie- of krantenbericht op pagina
Gen. VII-dk Pieter Cornelis Camfferman- Wijnanda Mols 12-2018  
Gen. VII-dl Gijsberta Camfferman- Jan van Ee 04-2018  
Gen. VII-dm Johanna Camfferman- Gerrit Jan van Geffen 01-2013 foto persoon of grafsteen oid op pagina
Gen. VII-dn Adriana Maria Camfferman- Leendert Jagt 12-2018  
Gen. VII-do Maria Cornelia Camfferman- Cornelis Borst 04-2018  
Gen. VII-dp Geertruida Alida Camfferman- Jan Johannes Hendrikus Smit 04-2018  
Gen. VII-dq Gijsbertha Elizabeth Camfferman- Daniel Visser
Hendrik Bernardus Mirande
12-2018 familie- of krantenbericht op pagina
Gen. VII-dr Hendrik Camfferman- Jacoba Grada Rouwenhorst 12-2018 familie- of krantenbericht op paginafoto persoon of grafsteen oid op pagina
Gen. VII-ds Gijsbertha Hendrika Camfferman- Antoon Gerrit Bosch 01-2013 foto persoon of grafsteen oid op pagina
Gen. VII-dt Hayo Arie Cornelis Camfferman- Hisktje van Vlier
Isabella Margaretha Wilhelmina Aberson
04-2018 familie- of krantenbericht op paginafoto persoon of grafsteen oid op pagina
Gen. VII-du Guurtje Catharina Kool- Simon Tjemkes 04-2018 foto persoon of grafsteen oid op pagina
Gen. VII-dv Antje Kool- Dirk Bijdemast 04-2018  
Gen. VII-dw Burgchhard Cornelis Kühlmann- Maria Johanna Pronk 04-2018  
Gen. VII-dx Pieter Cornelis Kühlmann- Trijntje van der Ent
Elizabeth Helena van der Giessen
12-2018  
Gen. VII-dy Aletta Catharien Sophia Kühlmann- Antonius Bal 01-2013  
Gen. VII-dz Johanna Sara Kühlmann- Willem Lucas van der Draaij 01-2013  
Gen. VII-ea Cornelia Kühlmann- Bartel Jan Hoogenboom 01-2013  
Gen. VII-eb Sophia Catharina Aletta Kühlmann- Arie Gijsbert Rietveld 24-2018  
Gen. VII-ec Helena Petronella Kühlmann- Otto Lambertus Jansen 01-2013  
Gen. VII-ed Catharina Aletta Sophia Kühlmann- Daniël Mattheus den Ottolander
Dirk Cornelis Kruijt
12-2018  
Gen. VII-ee Hendrik Surendonk- Jacoba Johanna Klomp 04-2018  
Gen. VII-ef Pieter Cornelis Surendonk- Jantje Luten 12-2018  
Gen. VII-eg Johanna Sara Surendonk- Nicolaas Benjamins 12-2018  
Gen. VII-eh Hendrica Maria Surendonk- Cornelis Benjamins 01-2013  
Gen. VII-ei Helena Petronella Surendonk- Laurens Pieter Zoomers 12-2018 familie- of krantenbericht op pagina
Gen. VII-ej Pieter Cornelis Besanger- Maria Jeanette Barbara Rog
Petronella Christina Corts
12-2018 familie- of krantenbericht op pagina
Gen. VII-ek Maria Elisabeth Besanger- Frans Adriaan Gerritse 12-2018  
Gen. VII-el Frederica Henriette Besanger- Johannes van Thiel 12-2018  
Gen. VII-em Maria Georgina Louise Besanger- Cornelis Harms 12-2018 familie- of krantenbericht op pagina
Gen. VII-en Simon Pieter Cornelis Besanger- Everdina Antonia Westerbeek
M.H.Kording
04-2018!  
Gen. VII-eo Johanna Sara Besanger- Hendrik van Loenen 12-2018  
Gen. VII-ep Johannes Carel Besanger- Antonia Johanna Kemming 01-2013  

Generatie VIII

Gen. VIII-a Hilgert Caarten Camfferman- Johanna Petronella Vletter 12-2018 familie- of krantenbericht op pagina
Gen. VIII-c Jannetje Willemina Camfferman- Willem Slagboom 12-2018!  
Gen. VIII-d Jacobus Rombout Korteweg- - privacy -
Maria Elena Piedrahita
01-2013  
Gen. VIII-e Jannetje Camfferman- Arie Vermeer 01-2013  
Gen. VIII-n Peter Marinus Camfferman- Jenneke Rooijens 01-2013 familie- of krantenbericht op paginafoto persoon of grafsteen oid op pagina
Gen. VIII-o Carolus Lodewijk Camfferman- Nelly Eleonora Johanna Hulsker
Hendrika Maria Apeldoorn
12-2018 familie- of krantenbericht op pagina
Gen. VIII-p Maria Petronella Camfferman- Willem Johannes Ossewaarde 12-2018 familie- of krantenbericht op pagina
Gen. VIII-q Petronella Camfferman- Willem Vermeulen 04-2018 familie- of krantenbericht op pagina
Gen. VIII-r Jacobus Adrianus Camfferman- Antoinetta Johanna Petronella van der Meeren 01-2013 familie- of krantenbericht op pagina
Gen. VIII-s Rein Camfferman- Pietje Sijtsma
Anna Catharina Staats
04-2018 foto persoon of grafsteen oid op pagina*
Gen. VIII-t Gerard Thames Middelraad- Sophia Johanna Smits 04-2018  
Gen. VIII-u Jan Jacob de Gelder- Margaretha Catharina van Dijk 04-2018  
Gen. VIII-v Servina Frederika van Dorp- Johannes Hendricus Onstenk
Johannes Marinus van Twuijver
12-2018  
Gen. VIII-w Jacobus Adrianus Camfferman- Henriette Helena van Soest 12-2018  
Gen. VIII-x Johannes Jacobus Camfferman- Christina Wilhelmina Johanna Louisa van der Ent
Wilhelmina Margaretha Fenna Zimmerman
12-2018 familie- of krantenbericht op paginafoto persoon of grafsteen oid op pagina
Gen. VIII-y Jacobus Adrianus Camfferman- Margaretha Gesina Adelbertha Jansen 04-2018  
Gen. VIII-z Christiaan Adrianus Hendrik Camfferman- Anna Wilhelmina Paulina Legel 12-2018  
Gen. VIII-aa Adriana Geertruida Camfferman- Coenraad Karel Vincent Adam
Nicolaas Holtes
Willem Bos
12-2018  
Gen. VIII-ab Louis Johan Camfferman- Geertruida Hendrika Johanna Buchly 01-2013  
Gen. VIII-ac Gerardina Johanna Camfferman- Nicolaas Simon Voerman 12-2018 familie- of krantenbericht op pagina
Gen. VIII-ad Elisabeth Maria Geertruida Camfferman- Jacobus Cornelis Wagner 12-2018  
Gen. VIII-ae Elisabeth Johanna Willemsen- Arthur Friedrich van der Hoop 12-2018 familie- of krantenbericht op pagina
Gen. VIII-af Carolina Christina Camfferman- Jacobus Bink 04-2018 familie- of krantenbericht op pagina
Gen. VIII-ag Arnoldus Camfferman- Alida van Diggele 04-2018  
Gen. VIII-ah Maria Elisabeth Camfferman- Erwin Johann Sobeczko
Johannes Franciscus Adriaan Bouwens
12-2018  
Gen. VIII-ai Jacobus Adriaan Camfferman- Ida Freese
Frida Warnkross
12-2018  
Gen. VIII-aj Elisabeth Johanna Camfferman- Hendrik de Vries
Johannes Petrus Eskens
09-2018 familie- of krantenbericht op pagina*
Gen. VIII-ak Louis Antonie Camfferman- Cornelia in ´t Veen
Niesje Hillegonda Anna Oudshoorn
12-2018 familie- of krantenbericht op paginafoto persoon of grafsteen oid op pagina
Gen. VIII-al Michiel Jacobus Camfferman- Adriana Gerarda in ´t Veen 04-2018 familie- of krantenbericht op pagina
Gen. VIII-am Maria Margaretha Camfferman- Johannes Hendrik Schmits 01-2013  
Gen. VIII-an Johanna Maria Camfferman- Cornelis Sienot 08-2018  
Gen. VIII-ao Jacobus Adrianus Johannes Camfferman- Antonia Christina Luscuere 01-2013  
Gen. VIII-ap Johannes Franciscus Camfferman- Hendrika van Woezik 04-2018  
Gen. VIII-ar Alida Hendrica Jansen- Carel Frederik Louis Crop 12-2018 familie- of krantenbericht op pagina*
Gen. VIII-as Maria Christina Jansen- Derk van Linge 04-2018  
Gen. VIII-at Henry Camfferman- Donna Sara Kik 12-2018 foto persoon of grafsteen oid op pagina
Gen. VIII-au John Camfferman- Nellie van Vels 04-2018 foto persoon of grafsteen oid op pagina*
Gen. VIII-av Bert Camfferman- Florence Jackie Vanderjagt 12-2018 foto persoon of grafsteen oid op pagina
Gen. VIII-aw Margaret Camfferman- Wilferd Emmet Merryman 12-2018  
Gen. VIII-ax Jacobus Adrianus Camfferman- Adeline E. Kramp 12-2018 foto persoon of grafsteen oid op pagina
Gen. VIII-ay Isaac Camfferman- Edyth Marshall Winn 12-2018  
Gen. VIII-az Gertrude Johanna Camfferman- Florian Habley 04-2018 foto persoon of grafsteen oid op pagina*
Gen. VIII-ba Martin William Frederick Camfferman- Catherine Gray 04-2018 foto persoon of grafsteen oid op pagina
Gen. VIII-bb Maria Engelina Camfferman- Eliza Klaas Pieter van der Meer 04-2018 familie- of krantenbericht op pagina
Gen. VIII-bc Martinus Camfferman- Maria Elizabeth van Rooijen 04-2018 familie- of krantenbericht op pagina*
Gen. VIII-bd Jacob Arnoldus Camfferman- Maria Magda Mussert
Hendrika van der Heijden
12-2018  
Gen. VIII-be Paulus Camfferman- Annie Goris 04-2018 familie- of krantenbericht op pagina*
Gen. VIII-bf Wilhelmina Johanna Camfferman- Emile Rudolf Attinger
Willem Christiaan Joop Burger
12-2018  
Gen. VIII-bg Petrus Camfferman- Hillegonda Johanna Visser 04-2018 familie- of krantenbericht op pagina
Gen. VIII-bj Johannes Pieter Jacobus Camfferman- Johanna Maria Middendorp 01-2013 familie- of krantenbericht op pagina
Gen. VIII-bk Hermanus Johannes Camfferman- Adelheid Elisabeth Hermanns 12-2018 familie- of krantenbericht op pagina
Gen. VIII-bl Arnoldus Theodorus Camfferman- Petronella Johanna de Wit 04-2018 familie- of krantenbericht op pagina
Gen. VIII-bm Dorothea Carolina Camfferman- Eugene Jacques Joseph Marie Frissen 12-2018 familie- of krantenbericht op pagina
Gen. VIII-bn Johannes Camfferman- Hendrika Wilhelmina Polder
Cornelia van Dijk
12-2018 familie- of krantenbericht op pagina
Gen. VIII-bo Johan Pieter Jacob Camfferman- Bruin Jacobus Roels 01-2013 familie- of krantenbericht op pagina
Gen. VIII-bp Wijnandina Jacoba Camfferman- Willem van Seventer 04-2018  
Gen. VIII-br Berendina Aleida Catharina Hijink- IJsbrand den Hengst 01-2013  
Gen. VIII-bs Tannetje Mastenbroek- Gerard L. Langeveld 12-2018 foto persoon of grafsteen oid op pagina
Gen. VIII-bu Jan Camfferman- Barbara Brinkman 12-2018 foto persoon of grafsteen oid op pagina
Gen. VIII-bv Tannetje Camfferman- Jacob Jacobus Oppelaar 12-2013 familie- of krantenbericht op paginafoto persoon of grafsteen oid op pagina
Gen. VIII-bw Cornelis Camfferman- Leigje Kamper 12-2018! foto persoon of grafsteen oid op pagina
Gen. VIII-bx Elisabeth Camfferman- Dirk Cornelis van Leeuwen 12-2018 familie- of krantenbericht op pagina*
Gen. VIII-by Johannes Pieter Camfferman- Emelia Maria Mulder 04-2018!  
Gen. VIII-cc Alida Camfferman- Roelf Seif 12-2018  
Gen. VIII-cd Jacobus Maarten Camfferman- Klaartje Butter
Suzanne Célestine Eugènie Louise Dion
01-2013  
Gen. VIII-cg Hendrik Camfferman- Hanna Suzanna John 04-2018  
Gen. VIII-ch Willem Camfferman- Anna Woutrina Schram 12-2018 familie- of krantenbericht op paginafoto persoon of grafsteen oid op pagina
Gen. VIII-ci Alida Middelkoop- Hendrik Arie Hovestad 12-2018!  
Gen. VIII-dd Petronella Francina Camfferman- Freerk Gosse Tempel 04-2018!  
Gen. VIII-di Lillij Besanger- Henri Louis Andersen
Cornelis Maarten Koelemaij
04-2018!  
Gen. VIII-dj Iris Besanger- Egon Wilhelm Johann Blaes 04-2018!  

Generatie IX

Gen. IX-m Lydia Camfferman- Abraham Jacob van Zuiden 01-2013 familie- of krantenbericht op pagina
Gen. IX-n Adriana Camfferman- Thonny Heunks 12-2018  
Gen. IX-w Louis Jean Camfferman- Francisca Maria Jansen 01-2013  


Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 24 December 2018.