Genealogie familie Camfferman

Generatie I

Berent Aalders is geboren vóór 1709.

Hij is overleden omstreeks 1782, minstens 73 jaar oud.

Berent trouwde, vóór augustus 1727 met
Tjaakjen Sjuirts.

Zij zijn getrouwd voor augustus 1727, want bij de doop van hun oudste kind Aaldrik staan zij vermeld als 'ehelieden'. Er is geen huwelijksinschrijving gevonden, want er zijn hiaten in de huwelijksinschrijvingen in Finsterwolde.

They were married before August 1727, as when their eldes child Aaldrik was baptized, they were mentioned as 'ehelieden' (spouses). No registration of their marriage was found because of voids in the marriagebooks in Finsterwolde.

Tjaakjen is overleden omstreeks 1770.

Volgens diverse bronnen zou Tjaakjen gedoopt zijn op 3 december 1706 in Bellingwolde als dochter van Adde Jurs en Antje Hars. Zij zijn beide gedoopt in Bellingwolde en trouwen op 30 april 1693. Gezien de patroniemen kan dit echter niet kloppen! Ook gezien het feit dat deze doop niet is teruggevonden in Bellingwolde.

According to several sources Tjaakjen might be baptized on 3 december 1706 in Bellingwolde, as daughter of Adde Jurs and Antje Hars. They were both baptized in Bellingwolde and married on 30 april 1693. Because of the patronymics this cannot be sure! Also because the fact that this baptism could not be found in Bellingwolde.

Kinderen van Berent Aalders en Tjaakjen Sjuirts:

 1. Aaldrik, gedoopt op zondag 24 augustus 1727 in Finsterwolde.
  Klik voor foto in apart venster
  Doop Aalderk in Finsterwolde
  Aaldrik is overleden vóór 1729, ten hoogste 2 jaar oud.
 2. Aalderk Berend (Camfferman), gedoopt op woensdag 16 maart 1729 in Bellingwolde. Volgt II-a.
 3. Hilke. Hij of zij is gedoopt op zondag 15 april 1731 in Bellingwolde.
  Klik voor foto in apart venster
  Doop Hilke in Bellingwolde
 4. Hiebe. Hij of zij is gedoopt op zondag 4 januari 1733 in Bellingwolde.
  Klik voor foto in apart venster
  Doop Hiebe in Bellingwolde
 5. Sjourt Barend (Siwert) (Camfferman), gedoopt op zondag 2 mei 1734 in Bellingwolde. Volgt II-b.
 6. Hebe. Hij of zij is gedoopt op zondag 22 april 1736 in Bellingwolde.
  Klik voor foto in apart venster
  Doop Hebe in Bellingwolde
 7. Metje (Camfferman), gedoopt op donderdag 27 mei 1745 in Bellingwolde. Volgt II-c.

De naam Camfferman wordt pas later door drie van de zeven kinderen aangenomen. Alle zeven kinderen staan alleen met de voornaam in het doopboek vermeld.

The name Camfferman will be used later by three of the seven children. All seven children are mentioned in the baptize register with only their first names.Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.