Generatie VI-bp

Frederik Henri Besanger is geboren op maandag 18 mei 1874 om 12:00 in Hellevoetsluis, zoon van Pieter Cornelis Besanger en Johanna Sara Radijs. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 18 mei 1874 met als getuigen: Willem Albertus Danner en Izaak Aandeweg.

Frederik is overleden op zaterdag 25 september 1954 om 08:00 in Amsterdam, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 27 september 1954 door Hermanus Johannes Dankbaar.

Beroepen: ambtenaar ter secretarie (te Delft), ambtenaar (aan de Rijksverzekeringsbank)


Frederik is in Amsterdam ingeschreven voor de Nationale Militie. In het militieregister staat over hem:
lengte: 1722 millimeters
Aangezicht: ovaal
Voorhoofd: hoog
Oogen: bruin
Neus: gewoon
Mond: id.
Kin: rond
Haar: bruin
Wenkbraauwen: id.
Merkbare teekenen: geene
Hij is op 11 december 1893 aangewezen voor dienst, welke hij zelf vervuld heeft. Hij is ingelijfd op 5 maart 1894 bij het Regiment Grenadiers en Jagers.


In diverse kranten is zijn loopbaan te volgen:
1907: In het "Leidsch Dagblad" van 5 april 1907 staat vermeld dat F.H. Besanger is benoemd tot adjunct-commies bij de Rijksverzekeringsbank.
1921: In het Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander van 7 april 1921 staat vermeld:
"Berichten - De Staatscourant van - 7 April - bevat o.a. de volgende kon.besluiten:
bevorderd bij de rijksverzekeringsbank o.a. (...) tot hoofdcommies (...) F.H. Besanger (...) allen commies."
1935: Frederik is bij Koninklijk Besluit, per 1 januari 1935 bij de Rijksverzekeringsbank bevorderd tot hoofdreferendaris. Dit staat vermeld in ’Het Vaderland’ van 29 januari 1935.

Klik voor foto in apart venster
Eervol ontslag F.H. Besanger

1939: In de "Nieuwe Leidsche Courant" van 18 januari 1939 staat over Frederik het volgende:
"Rijksverzekeringbank:
Aan F.H. Besanger is eervol ontslag verleend als referendaris bij de Rijksverzekeringsbank.", evenals in andere kranten, zoals het Algemeen Handelsblad van 18 januari 1939:

Frederik trouwde, 31 jaar oud, op woensdag 13 september 1905 in Delft met
Johanna Wilhelmina Lonzième, 25 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk waren als getuigen aanwezig: Jan Mension, Willem de Vries, Jan Lonzième [broer bruid] en Cornelis Jan Mension.

Jan Lonzième: broeder van de comparante
Jan Mension: oom van de comparante
Cornelis Jan Mension: neef van de comparante

Klik voor foto in apart venster
Huwelijk Frederik en Johanna
Klik voor foto in apart venster
Ondertrouw Frederik en Johanna

Johanna is geboren op dinsdag 17 februari 1880 om 06:00 in Delft, dochter van Friedrich Wilhelm Lonzième en Maria Elisabeth Mension. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 18 februari 1880 met als getuigen: Jan Mension en Frederik Willem Mension.

Geboren in het huis aan de Boterbrug, wijk 5, nummer 13 te Delft.

Johanna is overleden op zondag 1 november 1953 om 13:00 in Amsterdam, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 3 november 1953 door Hermanus Johannes Dankbaar.

Kinderen van Frederik en Johanna:

  1. Maria Elisabeth Besanger, geboren op zondag 28 maart 1909 in Amsterdam. Volgt VII-ek.
  2. Frederica Henriette (Fré) Besanger, geboren op dinsdag 22 oktober 1918 in Amsterdam. Volgt VII-el.


Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 24 December 2018.