Genealogie familie Camfferman

Generatie VI-g

Jacobus Johannes (Koos) Camfferman is geboren op zondag 26 november 1865 om 05:00 in Naaldwijk, zoon van Arie Caarten Camfferman) en Sara Elisabeth van Duijn. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 28 november 1865 met als getuigen: Eliza van Duijn [oom moederszijde] en IJsbrand van Duijn. Hij is gedoopt op zondag 24 december 1865 in Naaldwijk.

Geboren in het huis Wijk A, nr 122 te Naaldwijk.

Koos is overleden in 1949, 83 of 84 jaar oud.

Beroepen: florist, tuinder (vermeld is: nurseryman)

Jacobus vertrekt in 1886 met attestatie naar Rotterdam.

Jacobus leaves for Rotterdam in 1886.

Jacobus is naar Engeland geemigreerd en daar heeft hij de teelt van tomaten ontwikkeld. Met de zaadjes van Koos uit Engeland, is de tomatenteelt door zijn broer Hilgert en diens zoons Willem en Arie van de grond gekomen in het Westland.

Jacobus emigrated to England and there he developed the growth of tomatoes. With the seeds of Koos of England, the growth of tomatoes started in het Westland by his brother Hilgert and his sons Willem and Arie.

In de Leeuwarder Courant van 1 juni 1888 verscheen het volgende artikel:
"Te Londen is, naar de S. Bleeker in Sempervirens mededeelt, eene Nederlandsche Tuinbouwvereeniging opgericht. Het doel der vereeniging is niet alleen om door samenwerking zoo mogelijk alles Londen op tuinbouwgebied aanbiedt, op te sporen, doch ook om nieuwelingen in het vak zooveel mogelijk te helpen.
Ziehier eenige nadere bijzonderheden over de opgerichte vereeniging: Aan de oproeping van den heer J.K. Budde gaven de volgende 12 landgenooten gehoor: H.J. Goemans, J.Th. Kijlstra, J.K. Budde, C. Margadant, P. Bitter, D. Frets, J.J. Camfferman, S. Bleeker, A. van Hoff, H.A.Otto, B. Bos en J. Meuleman.
Op eene vergadering, gehouden te Acton, werden de volgende bestuursleden gekozen, J.K. Budde, president; B. Bos, penningmeester; S. Bleeker, secretaris, 3 Kent Villa’s: Swanley (Kent). Voorts werd er een kort reglement opgesteld."

In the newspaper "Leeuwarder Courant" the following article was placed on 1 June 1888: (free translation) "As reported by mr. S. Bleeker in Sempervirens (Magazine), in London a Dutch Nursery association was established. The goal of the association is not only by cooperating as much as possible and find anything which is offered in London for horticulture but also to help new-comers as much as possible.
Some information about the newly founded association: to the call of mr. J.K. Budde the following 12 fellow-countryman responded: H.J. Goemans, J.Th. Kijlstra, J.K. Budde, C. Margadant, P. Bitter, D. Frets, J.J. Camfferman, S. Bleeker, A. van Hoff, H.A.Otto, B. Bos and J. Meuleman.
On a meeting, held in Acton, the following committee members were chosen: J.K. Budde, president; B. Bos, treasurer; S. Bleeker, secretary, 3 Kent Villa´s: Swanley (Kent). Also a short regulation was made."

Jacobus is op 6 mei 1915 genaturaliseerd tot Brits staatsburger.

Jacobus has been naturalized to British subject on 6 May 1915.

Koos trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 21 oktober 1893 in Hackney, UK met
Bertha Athron, ongeveer 23 jaar oud.

Getrouwd in district Hackney, County: Greater London Middlesex (UK).

Klik voor foto in apart venster
Huwelijk Jacobus en Bertha

Bertha is geboren omstreeks 1870 in Marylebone, London, UK.

Bertha is overleden in 1955, ongeveer 85 jaar oud.

Kinderen van Koos en Bertha:

 1. Klik voor foto in apart venster
  Alexander Camfferman
  Alexander Camfferman, geboren op zondag 7 april 1895 in Whetstone, Middlesex (UK).
  Alexander is overleden op zondag 9 mei 1915 in Fleurbaix (Frankrijk), 20 jaar oud.
  Klik voor foto in apart venster
  Versierselen Alexander
  Alexander is vermist geraakt bij de evacuatie van Duinkerken in de 1e Wereldoorlog.
  Hij diende bij het Middlesex Regiment (1st/7th Bn.) met service nummer 1581 in de rang van Corporal. Hij is begraven op de Rue-Petillon Militaire Begraafplaats in Fleurbaix, Frankrijk.
  Na de oorlog is Alexander postuum geëerd met diverse medailles, waaronder de "1914-1915 Star" en de "Victory Medal" (foto met vriendelijke toestemming van/via Jim Bullock van www.jimbullockmilitaria.com).

  Alexander got missing during the evacuation of Dunekerk in the 1st World War. He was member of the Middlesex Regiment with service number 1581 in the rank of Corporal. He is buried on the Rue-Petillon Military Cemetery, Fleurbaix, France.
  After the war Alexander has been honored posthumously with several medals, among others the "1914-1915 Star" and the "Victory Medal" (picture with kind permission from/via Jim Bullock of www.jimbullockmilitaria.com).

  Klik voor foto in apart venster
  Memorial Alexander Camfferman
  Alexander heeft van 1905 tot en met 1910 op het Christ's College Finchley in Hendon Lane, Finchley (London) gezeten. Dit was voortgezet onderwijs voor jongens. De school bestaat nog steeds, maar heeft sinds een aantal jaren een nieuw gebouw.
  Alle leerlingen van de school, die in de eerste Wereldoorlog gesneuveld zijn, worden herdacht op een herdenkingsplaquette in de hal van het gebouw. Bij de verhuizing van de school is het plaquette meeverhuisd en hangt nog steeds in de hal van het gebouw zodat het door alle leerlingen gezien kan worden.
  (Met dank aan en met vriendelijke toestemming van Michael Crick.)

  Alexander Camfferman attended Christ's College Finchley in Hendon Lane, Finchley, London from 1905 to 1910. This was a secondary school for boys. The school still exists although a few years ago it moved to a new building. All the pupils from Christs College who were killed in WW1 are commemorated on a memorial in the school. When the school moved the memorial was also moved and is still displayed in the school hall for all pupils to see.
  (With acknowledgement to and kind permission of Michael Crick.)
 2. Hilda Catherine Camfferman, geboren op zaterdag 28 oktober 1899 in Whetstone, Middlesex (UK).
  Hilda is overleden in maart 1988 in Essex County (UK), 88 jaar oud.
  Zij had een kwekerij in Mill Hill, Barnet bij London (UK).
  Hilda bleef ongehuwd.


Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.