Generatie VII-dh

Aaltje (Alie) Camfferman is geboren op zondag 18 februari 1894 om 09:00 in Amsterdam, dochter van Jan Camfferman en Geertje Kieft. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 20 februari 1894 met als getuigen: Jacobus Wantzing en Johannes Jacobus Banzet.

Aangifte van geboorte is gedaan door Catharina B. Rikkers, vroedvrouw, oud 50 jaren, wonende Haarlemmerdijk 79 te Amsterdam.
Geboren in het huis Vinkenstraat 77 te Amsterdam als Aaltje Kieft. Zij is erkend bij het huwelijk van haar ouders op 23 november 1898. In de kantlijn van de geboorteakte staat:
"Dit kind is door Jan Camfferman en Geertje Kieft bij huwelijk alhier voltrokken voor het hunne erkend. -
Amsterdam 23 November 1800 Achtennegentig."

Alie is overleden op vrijdag 14 mei 1982 in Amersfoort, 88 jaar oud.

Alie trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 26 februari 1919 in Hilversum met
Willem Roelof Mulder, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk waren als getuigen aanwezig: Pieter Kieft en Cornelis van der Made.

Pieter Kieft: grootvader der bruid.
In de Gooische Post van 15 februari 1919 staat onder de kop "Burgerlijke Stand" een vermelding van "Ondertrouw".
In de Gooische Post van 1 maart 1919 staat de vermelding dat zij getrouwd zijn.

Klik voor foto in apart venster
Rouwadv Willem R. Mulder

Willem is geboren op zaterdag 1 augustus 1896 om 06:00 in Den Helder, zoon van Roelof Mulder en Helena Hendrina van Wilgenburg. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 1 augustus 1896 met als getuigen: Kornelis de Vries en Glijn Wijker.

Aangifte van geboorte is gedaan door Neeltje Kiske, "bij gebreke des vaders aangifte doende", vroedvrouw, 36 jaar, "die verklaarde, dat in hare tegenwoordigheid op den dag van heden des morgens ten zes ure."
Willem is geboren in de Eerste Wilhelminadwarsstraat 3 in Den Helder. Moeder Helena woont echter in Hellevoetsluis.
Willem is geboren als Willem Roelof Wilgenburg. In de kantlijn van de geboorte-akte staat:
"Dit kind is bij huwelijksakte, op den vierden februari achttienhonderd, zevenennegentig alhier gepasseerd, door Roelof Mulder en Helena Hendrina van Wilgenburg, voor het hunne erkend geworden. - De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Helder."

Willem is overleden op maandag 15 oktober 1962 in Soest, 66 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 19 oktober 1962 op de Nederlands Hervormde begraafplaats in Soest.

Beroep: matroos (in 1919)Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 24 December 2018.