Generatie VII-ec

Helena Petronella Kühlmann is geboren op zondag 14 juli 1901 om 04:00 in Den Haag, dochter van Burghard Coenraad Kühlmann en Sara Johanna Besanger. Van de geboorte is aangifte gedaan op zondag 14 juli 1901 met als getuigen: Frans Wütscher en Jacobus van der Beek.

Helena is overleden op zaterdag 8 september 1928 in Den Haag, 27 jaar oud.

Helena trouwde, 19 jaar oud, op woensdag 27 oktober 1920 in Rotterdam met
Otto Lambertus Jansen, 20 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk waren als getuigen aanwezig: Hendrik Jansen en Burghard Kühlmann [broer bruid].
De scheiding werd geregistreerd.

Otto is "minderjarige erkende zoon" van Hendrika Jansen.
Hendrik Jansen: oom van den echtgenoot
Burchhard Cornelis Kühlmann: broeder der echtgenoote

Otto is geboren op maandag 18 december 1899 om 05:00 in Rotterdam, zoon van Hendrika Jansen. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 20 december 1899 met als getuigen: Willem Diertens en Johannes Jacobus van den Berg.

Aangifte van geboorte is gedaan door Hendrika Sofvers, huisvrouw van Heinrich Wilhelm Bremermann, oud 35 jaren, verloskundige te Rotterdam.
Geboren in een huis aan den Parallelweg te Rotterdam.
In de kantlijn staat: "15 October 1919. Dit kind is erkend door Hendrika Jansen, bij akte op 14 October 1919 verleden door den Ambtenaar van den burgerlijken Stand dezer gemeente.

Beroep: banketbakkerDeze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 17 May 2018.