Generatie VIII-bf

Wilhelmina Johanna Camfferman is geboren op donderdag 13 maart 1913 in Den Haag, dochter van Petrus (Peter) Camfferman en Wilhelmina Gerardina van der Wal.

Wilhelmina is overleden op maandag 7 juni 2004, 91 jaar oud.

Wilhelmina wordt op 4 mei 1936 ingeschreven als "Nieuw Ingezetene" in Nederlands Indie. Zij staat vermeld in de Indische Courantvan 4 mei 1936 als: "Mej. W.J. Camferman, Moesistraat 12."

Wilhelmina trouwde voor de eerste keer, 23 jaar oud, op woensdag 29 juli 1936 in Soerabaja (Ned.Indie) met
Emile Rudolf Attinger, 31 jaar oud.
Het huwelijk werd ontbonden op donderdag 14 november 1957 in Den Haag.

Bataviaasch Nieuwsblad,16 juli 1936, pag.12: "Familie-Berichten. SOERABAJA. (Opgave 4 t/m 10 Juli). Ondertrouwd: E.R. Attinger - W.J. Camfferman."
Het huwelijk staat in Soerabaijasch Handelsblad, 4 augustus 1936, Dag, pag 6. "Burgerlijke Stand Soerabaia. 25 t/m 31 Juli 1936. Huwelijken: E.R. Attinger - W.J. Camfferman (bij volmacht)" en in
"De Indische Courant" van 7 augustus 1936: "Burgerlijke Stand. SOERABAIA (van 24 t/m 31 juli 1936). Huwelijken. E.R. Attinger - W.J. Camfferman (bij volmacht)."

Emile is geboren op zaterdag 3 september 1904 in Batavia (Ned.Indie), zoon van Rudolf Attinger en Juliana Augustina Jonathans.

Emile is overleden na april 1981, minstens 76 jaar oud.

In "Het Nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie" van 2 augustus 1939 staat:
"Officieele Berichten. S.S. Eervol ontheven van het beheer van Sectie I de Hoofdopzichter E. Attinger."
Delftsche Courant van 16 juli 1943: "Nederlandsche Krijgsgevangenen in Hakodate en Java. J a v a k a m p. er attinger 65407"
Op de archiefkaart van Amsterdam staan als beroepen vermeld: bloemist, kant.bed. (Centr.Ond), rijksambt.

Kinderen van Wilhelmina en Emile:

Uit dit huwelijk zijn vier kinderen bekend.Wilhelmina trouwde voor de tweede keer, in september 1957 in Gouda met
Willem Christiaan Joop Burger, 33 jaar oud.

Willem is geboren op dinsdag 19 augustus 1924 in Batavia (Ned.Indie).

Willem is overleden op donderdag 4 april 2002 in Groningen, 77 jaar oud. Hij is gecremeerd op dinsdag 9 april 2002 in Groningen.Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 24 December 2018.