Generatie VIII-bp

Wijnandina Jacoba Camfferman is geboren op zondag 23 juni 1907 om 02:00 in Den Haag, dochter van Petrus Franciscus Camfferman en Jacoba Johanna de Vos. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 24 juni 1907 met als getuigen: Gerardus Jacobus Camfferman [oom vaderszijde] en Johannes van der Wal.

Wijnandina is overleden in 2007 in Den Haag, 99 of 100 jaar oud.

In Het Vaderland van 12 juli 1924 wordt Wijnandina vermeldt: geslaagd voor "het einddiploma aan de 1ste gem. middelbare handelsdagschool met 4-jarigen cursus a/d De Gheynstraat te ’s-Gravenhage."
[bron: http://kranten.kb.nl]

Wijnandina trouwde, 29 jaar oud, op woensdag 7 oktober 1936 in Den Haag met
Willem van Seventer, 37 jaar oud.
Het huwelijk werd ontbonden na 1945.

Huwelijksafkondiging in Het Vaderland op 26-09-1936.

Willem is geboren op zaterdag 7 oktober 1899 om 04:00 in Den Haag, zoon van Jan Izaak Bartus van Seventer en Maria Paludanus. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 7 oktober 1899 met als getuigen: Engelbertus Heilbron en Franciscus Dieben.

Aangifte van geboorte is gedaan door Dirkje Tjebbes, echtgenoote van Melle Greven, oud 41 jaren, vroedvrouw, wonende alhier, bij de geboorte tegenwoordig geweest.

Willem is overleden in 1988 in Rijswijk, 88 of 89 jaar oud.

Willem is weduwnaar van Gerritje Hiemstra (geb. 1889), met wie hij trouwde op vrijdag 21 januari 1921 in Batavia (Ned.Indie).

Kind van Wijnandina en Willem:

Uit dit huwelijk is één kind geboren.Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 17 May 2018.