Nationale Militie - Geneeskundig Onderzoek

Handleiding tot de leer van het Militair Geneeskundig Onderzoek

B IJ Z O N D E R    G E D E E L T E.

In het "Bijzonder Gedeelte" van deze handleiding gaat Van Hasselt in op de diverse misleidingen die de te keuren manschappen ten toon konden spreiden. Eerst behandelt hij een paar zaken in het algemeen, daarna per lichaamsstreek hoe en wat er onderzocht moet worden. Daarna volgen meerdere paragrafen met de ziekten en aandoeningen waarmee getracht wordt de dienst te ontlopen (door ze te imiteren) of juist binnen te komen (door aanwezigen ziekten te verzwijgen). Het overzicht hieronder geeft dit aan:

Algemene paragraaf
§ 63. Volgorde (topographisch-anatomische)
§ 64. Algemeen overzigt
§ 65. Kenteekenen van een gezond gestel
§ 66. Kenmerken van een gezond gestel
§ 67. Bijzonder onderzoek der verschillende streken

Bijbehorende misleidingsziekten

1°). Onderzoek van het hoofd.
§ 68. Onderzoek van het hoofd - de Schedel

§ 69. Alopecia
§ 70. Hydrocephalus

§ 71. Het Aangezigt
§ 72. De Oogen

§ 73. Defectus oculi
§ 74. Blepharospasmus
§ 75. Lagophthalmia
§ 76. Blepharoptosis
§ 77. Epiphora
§ 78. Dacryocystitis
§ 79. Strabismus
§ 80. Syndesmo-keratitis et ophthalmia purulenta
§ 81. Obscuratio et maculae corneae
§ 82. Cataracta
§ 83. Myopia
§ 84. Presbyopia
§ 85. Amblyopia
§ 86. Amaurosis
§ 87. Hemeralopia en nyctalopia
§ 88. Asthenopia
§ 89. Diplopia
§ 90. Chromatopia

§ 91. De Ooren

§ 92. Defectio conchae auris
§ 93. Otorrhoea
§ 94. Surditas

§ 95. De Neus

§ 96. Defectio nasi
§ 97. Polypus narium
§ 98. Ozaena
§ 99. Epistaxis

§ 100. De Mond en Keel

§ 101. Defectio dentium
§ 102. Scorbutus
§ 103. Halitus oris ingratus
§ 104. Balbuties
§ 105. Alalia
§ 106. Surdo-mutitas

2°). ONDERZOEK VAN DE HALS-STREEK.
§ 107. Onderzoek van de Hals-streek

§ 108. Obstipitas colli
§ 109. Struma
§ 110. Bronchocèle
§ 111. Raucedo en aphonia
§ 112. Dysphagia en inedia

3°). ONDERZOEK VAN DE BORST.
§ 113. Onderzoek van de Borst

§ 114. Pneumocèle
§ 115. Scirrhus mammae
§ 116. Pleurodynia
§ 117. Tuberculosis pulmonum
§ 118. Haemoptoë
§ 119. Asthma nervosum
§ 120. Morbi Cordis

4°). ONDERZOEK VAN DEN RUG.
§ 121. Onderzoek van den rug

§ 122. Declinatio scapulae
§ 123. Anchylosis spinae
§ 124. Scoliosis

5°). ONDERZOEK VAN DEN BUIK.
§ 125. Onderzoek van den buik

§ 126. Tympanitis
§ 127. Hydrops
§ 128. Ruminatio en vomitus habitualis
§ 129. Haematemesis
§ 130. Diarrhoea
§ 131. Dysenteria
§ 132. Morbi hepatis
§ 133. Helminthiasis

6°). ONDERZOEK VAN HET BEKKEN.
§ 134. Onderzoek van het bekken

§ 135. Obliquitas pelvis
§ 136. Herniae
§ 137. Hypospadias
§ 138. Urethritis
§ 139. Strictura urethrae
§ 140. Spermatorrhoea
§ 141. Cystorrhoea
§ 142. Calculosis
§ 143. Haematuria
§ 144. Diabetes
§ 145. Albuminuria
§ 146. Enuresis
§ 147. Cryptorchis
§ 148. Hydrocèle
§ 149. Varicocèle
§ 150. Haemorrhoïdes
§ 151. Fistula ani
§ 152. Polypus recti
§ 153. Prolapsus ani
§ 154. Incontinentia faecum

7°). ONDERZOEK VAN DE LEDEMATEN.
§ 155. A. Bovenste Ledematen
§ 156. B. Onderste Ledematen

§ 157. Misleidingsziekten aan de ledematen
§ 158. Claudicatio
§ 159. Paralysis extremitatum, etc
§ 160. Contractura et anchylosis
§ 161. Convulsiones et chorea
§ 162. Arthrophlogosis
§ 163. Luxatio
§ 164. Ulcera
§ 165. Varices
§ 166. Oedema
§ 167. Planities pedum
§ 168. Sudor pedum foetidus

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.