Nationale Militie - Geneeskundig Onderzoek

Handleiding tot de leer van het Militair Geneeskundig Onderzoek

LITTERATUUR.

BIENENBURG (von). Versuche einer Militarischen Staatsarzneikunde, 1804.

BOUDIN. Résumé des dispositions légales et réglementaires du recrutement, de la réforme et de la retraite, Paris, 1854.

CAAN. Handleiding voor leden van Militie-raden, enz., 's Gravenhage, 1852.

COCHE. De l'opération médicale du recrutement, Paris, 1829.

ECKART. Vollstandige Sämmlung der über das Bayerische Sanitätswesen erlassenen Verordnungen, München, 1855.

ENGELS. Dissertatio medica de morbis simulatis, Groningae, 1822.

FALLOT. Mémorial de l'expert dans la visite sanitaire des hommes de guerre, Bruxelles, 1837.

GAVIN. On feigned and factitious diseases of Soldiers and Seamen, London, 1843.

HEMPEL. Handbuch der Kriegs-Hygiène, 1822.

ISFORDINK. Militärische Gesundheits-Polizei, Wien, 1827.

KETTEN (van der). Dissertatio medico-forensis de morbis simulatis organorum sensuum, Groningae, 1850.

KIRCHNER. Abhandlung über die verstellten Krankheiten, Salzburg, 1847.

KIRCKHOFF (von) en WINCKEL. Over de rekrutering, Amsterdam, 1824.

KRüGELSTEIN. Erfahrungen über die Verstellungskunst in Krankheiten, Leipzig, 1828.

MARC. Art. Maladies dissimulées, Tomé X, Dictionnaire des sciences médicales, Paris, 1814.

MARSHALL. Praktische Bemerkungen über die Inspektion der Rekruten für die Armée und über simulirte Krankheiten, uit het Edinburg Journal, October, 1826, in Horn's Archiv f. mediz. Erfahrung, 1827.

MASSY. Remarks on the examination of recruits, London, 1854.

PERCY et LAURENT. Art. Simulation des maladies, Tome LI. Dictionnaire des sciences médicales, Paris, 1821.

PRADIER-FODERé. Lois sur Ie recrutement, Paris, 1854.

ROZIER. Législation sanitaire de l'Armée de terre, Paris, 1853.

SCHMETZER. Ueber die wegen Befreiung vom Militär-Dienste vorgeschützten Krankheiten, Tubingen, 1829.

SPEYER. Systemathische Darstellung der ärztlichen Untersuchung, Hanau, 1833.

WENDROTH. Anleitung zur Untersuchung von militair-pflichtigen und invaliden Soldaten, Eisleben, 1839.

Reglement op de Geneeskundige Dienst bij de Landmagt, sGravenhage, 1830.

Recueil militair. Wet omtrent de inrigting der Nationale Militie, 1e Deel, 's Gravenhage, 1818.

Recueil van Zeeorders, en andere reglementaire Dispositiën, Aanschrijvingen en Missives voor de Land- en Zee-magt en de Koloniale Dienst.

Verscheidene Werken over Geregtelijke en Militaire geneeskunde en vele binnen- en buitenlandsche Tijdschriften, in den tekst vermeld.

NB. Eene uitvoerige opgaaf van de oudste en nieuwere Geschriften, over rekruteren, visiteren en misleidings-ziekten, die van 1538 tot 1839 zijn verschenen, kan men vinden in het boven aangehaalde Werk van Hector Gavin (London, John Churchill, Princes-street, SOHO).

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.