Nationale Militie - Geneeskundig Onderzoek

Handleiding tot de leer van het Militair Geneeskundig Onderzoek

ALGEMEEN GEDEELTE.

§ 1 Nut van het onderzoek

Door de Geschiedenis voorgelicht, heeft men het nut van een algemeen geneeskundig onderzoek voor het Leger in onze tijden algemeen ingezien. Het is onmisbaar zoowel in het belang van den Staat, als tot welzijn van het individu. Door de ondervinding geleerd, heeft men bovendien de noodzakelijkheid daarvan gevoeld, uithoofde van de mogelijkheid tot veelvuldig bedrog. Dit toch is een ware kanker, die wel verdient, de onvermoeide aandacht der militaire geneeskundigen tot zich te trekken.

Aantekening bij dit artikel

Van hoeveel gewigt het militair onderzoek is, kan worden opgemaakt uit de overweging van het gezegde van den beroemden Veldmaarschalk Wellington: "dat de kracht der magtigste Legers regtstreeks afhankelijk is van het individueel gehalte van iederen soldaat in het bijzonder."

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.