Nationale Militie - Geneeskundig Onderzoek

Handleiding tot de leer van het Militair Geneeskundig Onderzoek

§ 9. Vrijwillige verminking bij lotelingen

Het aannemen met ligte gebreken heeft intusschen inzonderheid betrekking op dienstpligtigen, bij ons de lotelingen. In het Reglement zijn daarvoor verscheidene bepalingen uitdrukkelijk opgenomen, omtrent gebreken, met welke men wel de lotelingen, geene vrijwilligers mag aannemen. De voorschriften hieromtrent gaan in bijzondere gevallen verder nog, zelfs zoo, dat men dienstpligtigen met werkelijk bestaande meer belangrijke beleedigingen, zoo als met verlies van tanden of van enkele vingerleden, toch moet aannemen. Deze uitzondering is noodig om vrijwillige verminking, alsmede het opzettelijk te weeg brengen van verscheidene gebreken, door lotelingen, tegen te gaan.

Aantekening bij dit artikel.

Zie hierover het Keurings-reglement, alsmede de Hoofdstukken, die daarover handelen in het Bijzonder gedeelte.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.