Nationale Militie - Geneeskundig Onderzoek

Handleiding tot de leer van het Militair Geneeskundig Onderzoek

§ 33. Oogmerken van bedrog

Men heeft, gelijk bereids werd aangevoerd (bladz. 5), twee geheel tegenovergestelde oogmerken van bedrog bij de militaire visitatiën en de geneeskundige behandeling van dienstpligtigen en reeds dienenden te onderscheiden.

Voor het eerste worden kunstgrepen in het werk gesteld om van dienstpligten te worden ontheven.

Voor het tweede worden pogingen aangewend om in de militaire dienst te worden opgenomen.

Daar echter ter bereiking van het eerste doel weder twee uiteenloopende wegen worden ingeslagen, zoo kunnen in het geheel drie klassen van misleidings-ziekten worden aangenomen, t. w.: de voorgewende ziekten (morbi simulati), de voortgebragte ziekten (morbi provocati), en de ontkende ziekten (morbi dissimulati).

Aantekening bij dit artikel.

Reeds van ouds hebben de misleidings-ziekten de aandacht der geneeskundigen tot zich getrokken. Behalve dat in verscheidene Handboeken der Geregtelijke geneeskunde meerdere belangrijke Hoofdstukken over deze ziekten worden aangetroffen, werden verschillende bijzondere opstellen daarover geschreven door Galenus, Zachias, Fortunatus Fidelis, Fabricius Hildanus, Bartholinus, Ambrosius Paré, Alberti, Fr. Hoffmann, Foderé, Mahon, Krügelstein, later door Percy en Laurent, Marshall, Hutchinson, Gavin, Speyer, Wendroth, Fallot, enz., enz. Zie de Litteratuur achter deze Handleiding vermeld.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.