Nationale Militie - Geneeskundig Onderzoek

Handleiding tot de leer van het Militair Geneeskundig Onderzoek

§ 38. Ziekte-vormen daaraan dienstbaar

De verschillende ziekte-vormen, welke van oudsher aan dit bedrog dienstbaar werden gemaakt, zijn inderdaad zóó menigvuldig, dat men wel stellen mag: "dat van alle bekende ziekten en gebreken, er slechts betrekkelijk weinige zijn, met welke men het althans niet beproefd heeft" (Speijer).

Wat hunnen aard betreft, zal men evenwel minder dikwerf die van een acuut verloop ontmoeten. In den regel zijn het veel meer de chronische gebreken en onder dezen inzonderheid diegene, welke door subjectieve verschijnselen gekenmerkt worden (bijv. neuralgiën, surditas, myopia, amblyopia en dergelijken), of welke ten deele gemakkelijk voor nabootsing vatbaar zijn (bijv. strabismus, paralysis, contractura, balbuties, enz.).

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.