Nationale Militie - Geneeskundig Onderzoek

Handleiding tot de leer van het Militair Geneeskundig Onderzoek

§ 41. Overtuiging daarvan

Ten einde tot de overtuiging te komen, dat er in waarheid bedriegerij wordt gepleegd, zijn verscheidene algemeene regelen in de werken over dit leerstuk opgegeven 1). Wij zullen die bij onze nadere uiteenzetting in rationele en empyrische onderscheiden. Hunne gezamenlijke toepassing zullen wij als diagnosis der simulatio en provocatio beschrijven.

Noot bij dit artikel

1) Onder deze regelen zijn er sommige die nog steeds hunne waarde tehouden afkomstig van den ouden Zachias.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.