Nationale Militie - Geneeskundig Onderzoek

Handleiding tot de leer van het Militair Geneeskundig Onderzoek

§ 59. Getal en vormen daarvan

Het getal der soort van ziekten, welke vatbaar zijn voor dissimulatie, is veel kleiner, dan dat der voorgaande.Haar gebied is veel minder uitgestrekt, eenvoudig "uit hoofde het moeijelijker uitvoerbaar is, eene bestaande vlek voor het oog van den scherpzinnigen waarnemer te verhelen, dan eene smet te werpen op iets wat duidelijk is (Kerst)."

Desniettemin zijn er vele gebreken zoo al niet voor eene geheele, dan toch dikwerf voor eene gedeeltelijke misleiding van dezen aard geschikt. Nu eens kunnen subjectieve verschijnselen worden achterwege gehouden, dan eens kan het bestaan van slechts periodisch terugkeerende aanvallen van ziekten verzwegen worden. In sommige gevallen kunnen de oorzaken van bestaande kwalen worden verheeld, in anderen worden er kunstmiddelen aangewend, waardoor voohandene afwijkingen meer of minder natuurlijk worden gemaskeerd.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.