Nationale Militie - Geneeskundig Onderzoek

Handleiding tot de leer van het Militair Geneeskundig Onderzoek

§ 63. Volgorde (topographisch-anatomische)

In dit gedeelte beschouwen wij de bijzondere wijze van het onderzoek, in verband met de misleidings-ziekten. Hierbij is eene geregelde volgorde volstrekt noodzakelijk. De meest eenvoudige en practisch bruikbare tevens is wel de topographisch-anatomische orde. Naar deze behandelen wij opvolgenderwijze de verschillende ligchaams-streken (of regiones): hoe men deze visiteert; wat men daarbij heeft op te merken; en welke misleidings-gebreken aan ieder van deze streken in het bijzonder eigen zijn.

Aantekening bij dit artikel

Sommige schrijvers over dit onderwerp treden hier nog in veel meer détails. Zoo toch kan men in dit Gedeelte eene opgaaf van alle ziekten en gebreken opnemen, welke aan iedere streek te ontmoeten zijn; zoo ook kan men, met Wendroth en a., bij het behandelen van iedere misleidings-ziekte eene korte schets laten voorafgaan van het ware beeld, zelfs van het geheele verloop dezer ziekte. Wij beschouwen dit een en ander als overbodig, slechts als nuttelooze herhaling, en meenen deze punten aan de Speciële pathologie en therapie der in- en uitwendige ziekten te kunnen overlaten.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.