Nationale Militie - Geneeskundig Onderzoek

Handleiding tot de leer van het Militair Geneeskundig Onderzoek

1°). Onderzoek van het hoofd.

§ 68. Onderzoek van het hoofd - de Schedel

A. De schedel. - Men lette in de eerste plaats op den algemeenen vorm van den schedel en de afwijkingen hierin somtijds voorkomende (indrukking, uitpuiling, misvorming). In enkele gevallen zijn daartoe zelfs vergelijkende metingen in het werk te stellen, bijv. bij idiotismus en hydrocephalus. Vervolgens den man voorover latende bukken, bezigtige men het hoofdhaar en betaste den schedel zeer naauwkeurig op alle plaatsen. Men trekke aan de haren en strijke ze uit elkander, ten einde de huid goed te kunnen bezien. Dit is inzonderheid noodig bij personen met dik en krullend of ook met slecht uitgekamd haar. Daaronder kunnen dan ligtelijk gebreken verborgen worden gehouden, zoo als likteekens, tumores cystici, doch vooral tinea en gedeeltelijke alopecia.

Behalve deze kunnen hier, - waar men tevens op sommige zenuw- en hersen-ziekten bedacht moet zijn, - als mogelijke misleidings-gebreken in aanmerking komen: hydrocephalus (externus), cephalalgia, vertigines, syncope, zelfs asphyxia, somnambulismus, apoplexie, catalepsia en vooral epilepsia, alsmede de z. g. morbi mentales, met inbegrip der nostalgia.

Over likteekens zie later: cicatrices, bij het onderzoek der ledematen. Over tinea: de exanthemuta in het algemeen (Aanhangsel). Over externus, cephalalgia: de neuralgiae in het algemeen (idem). Over de overige ziekten, die hier niet volgen, insgelijks het Aanhangsel.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.