Nationale Militie - Geneeskundig Onderzoek

Handleiding tot de leer van het Militair Geneeskundig Onderzoek

§ 69. Alopecia

a). Alopecia. - De kaalhoofdigheid, ofschoon in het Reglement niet uitgedrukt als ongeschiktheid medebrengende, moet echter, vooral bij vrijwilligers, als zoodanig worden beschouwd. Velen nemen zelfs het bestaan van dunharigheid als zoodanig aan. Men onderscheide echter of deze slechts als eene plaatselijke afwijking optreedt, dan of daaraan eenig constitutioneel lijden ten gronde ligt. Men kan overigens ten deze eene tweevoudige misleiding ontmoeten, daar de alopecie kan optreden als gesimuleerde en als gedissimuleerde ziekte.

Alopecia simulata, of eigenlijk provocata. - Kaalhoofdigheid kan met opzet worden gevormd, zoo door het afscheren van de haren, als door verschillende epilatie-methoden. Zij is intusschen alsdan niet moeijelijk te herkennen; immers mist de huid hier dan dien glans en witte kleur, welke gemeenlijk bij de ware alopecie bestaan, alsmede de likteekens, welke na voorafgegane tinea decalvans voorkomen. Voorts kan men, inzonderheid na het opzettelijk afscheren der haren, zoo al niet met het bloote oog, altijd zeker met de loupe, de afgesneden haar-stammen ontdekken.

Alopecia dissimulata of celata. - Deze kan bestaan in het bedekt houden van enkele kale plekken met het omringende hoofdhaar (hetgeen men dan meest verward en slecht gekamd zal vinden) of met kleurstoffen 1). Ofwel de schedel wordt bedekt met kunst-haarwerk hetzij met geheele paruiken, hetzij gedeeltelijk (enkele valsche haarlokken, soms zelfs valsche wenkbraauwen, toupetten). De ontdekking vereischt geene bijzondere toelichting. Het bedacht zijn op de mogelijkheid dezer hulpmiddelen en eene naauwkeurige betasting van het hoofd zijn voldoende. Alleen moet men somwijlen hierbij met eenige kracht te werk gaan, daar de valsche haren niet alleen door elastieke veeren, maar soms ook door gom, pik, of andere kleefstoffen vrij stevig op den schedel bevestigd kunnen zijn.

Noot bij dit artikel

1) Gobée zag roode en kale plekken op het hoofd verborgen houden door eene zwarte zalf of pommade; Hallegraeff alleen door zwartsel.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.