Nationale Militie - Geneeskundig Onderzoek

Handleiding tot de leer van het Militair Geneeskundig Onderzoek

§ 74. Blepharospasmus

b). Blepharospasmus. - Aanhoudende kramp der oogleden kan zoowel op zich zelven, als in verband met andere misleidings-ziekten van het oog, ligtelijk worden gesimuleerd. Eens is zij ons zeer sterk uitgedrukt voorgekomen bij eenen pseudo-blinde, met bedoeling om den waren toestand van den bulbus aan den onderzoekenden blik te onttrekken.

Indien dit ziekte-verschijnsel in geen blijkbaar verband staat met ontsteking of mechanische irritatie van het oog (waarbij men vooral bedacht moet zijn op den toestand der ooghaartjes en zelfs op abnormalen haargroei aan de caruncula lacrymalis), indien het niet gepaard gaat met groote lichtschuwheid en tranenvloed, mag in den regel bedrog of althans overdrijving worden vermoed. Deze kunst-kramp is ook op den duur niet vol te houden, wegens vermoeijenis van de kringspier der oogleden, en daarom zal eene onafgebrokene, zelfs uren lang voortgezette waarneming van den man door zich afwisselende vertrouwde en deskundige personen, - even als dit in ons geval geschiedde, - ligtelijk deze nabootsing laten ontdekken. Bij volharding neme men zijne toevlugt tot de algemeene middelen der behandeling van simulanten.

Aantekening bij dit artikel

Hetzelfde is van toepassing op het mogelijk voorkomen van habitueel knippen met de oogleden in hoogen graad, de z. g. nictitatio palpebrarum, als morbus imitatus.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.