Nationale Militie - Geneeskundig Onderzoek

Handleiding tot de leer van het Militair Geneeskundig Onderzoek

§ 75. Lagophthalmia

c). Lagophthalmia. - In een voorbeeld van voorgewend onvermogen om de oogen te sluiten, verkreeg men, na vergeefsche beproeving van andere middelen, spoedige ontdekking en herstelling tevens, door het oog van den simulant bloot te stellen aan de inwerking van een regen- of drop-bad.

Aantekening bij dit artikel

Dit geval van nagebootst hazen-oog is mij medegedeeld door wijlen den Heer Inspecteur-Generaal Beckers. - Voortgezette observatie, vooral in den nacht gedurende den slaap, zal anders in den regel wel voldoende zijn ter herkenning.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.