Nationale Militie - Geneeskundig Onderzoek

Handleiding tot de leer van het Militair Geneeskundig Onderzoek

§ 77. Epiphora

e). Epiphora. - Kunstmatige tranenvloed kan, even vóór het onderzoek, met opzet worden te weeg gebragt door mechanische prikkeling van het oog, of door blootstelling daarvan aan de inwerking van vlugtige prikkels (bijv. ammon. liq.), zelfs eenvoudig door het ruiken aan alliacea.

De afwezigheid der bekende gebreken, van welke de verschillende graden van tranenvloed gevolg kunnen zijn, alsmede der overige ziekte-verschijnselen waarmede epiphora in den regel gepaard gaat, levert eenen genoegzamen waarborg op tegen het welslagen van deze kunstgreep. Trouwens zal men, bij het beletten van de herhaling der gezegde middelen, zoodanigen pseudo-tranenvloed spoedig van zelven zien ophouden.

Aantekening bij dit artikel

Men zij bedacht, dat aan het oog uitwendig niets zigtbaar zijn kan, en dat toch bij het visiteren van dit deel zich zeer belangrijke epiphora vertoont; alsdan kan bijv. hyperaesthesie der retina, z. g. overgevoeligheid van het oog, daaraan ten gronde liggen.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.