Nationale Militie - Geneeskundig Onderzoek

Handleiding tot de leer van het Militair Geneeskundig Onderzoek

§ 78. Dacryocystitis

f). Dacryocystitis. - De slepende vorm van dit lastig gebrek, vooral wanneer het wordt onderhouden door stenochorie van het neus-kanaal, kan gedissimuleerd worden gehouden, in gevallen er geene zwelling noch roodheid der bedekkende huid voorhanden zijn 1). Bij het visiteren van vrijwilligers moet men hieraan denken en daarom bij het onderzoek der oogen eene drukking op den traanzak bewerkstelligen, om te zien, of er zich etter en slijm in het tranen-meer ontlasten. Vóór de visitatie kan de man dit reeds zelf hebben gedaan; alsdan lette men op de begeleidende opspuiting der bloedvaten van de conjunctiva in den binnen-ooghoek en op den ligt volgenden tranenvloed bij het onderzoek.

Noot bij dit artikel

1) Ons zijn daarvan twee voorbeelden bekend, één zelfs waar de zeer sterke blennorrhoe van den saccus lacrymalis zich volstrekt niet te kennen gaf bij de bloote beschouwing.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.