Nationale Militie - Geneeskundig Onderzoek

Handleiding tot de leer van het Militair Geneeskundig Onderzoek

§ 88. Asthenopia

q). Asthenopia. - Bij mogelijk voorkomende gevallen van het simuleren dezer lastige oogkwaal, die werkelijk bij jeugdige dienstpligtigen zou kunnen worden ontmoet, is het vooreerst van aanbelang de bijzondere opmerkzaamheid te vestigen op het al of niet zuiver of natuurlijk ziekte-beeld, dat hier zeer eigenaardig is. Ten anderen neme men de proef, hoedanig de vermeende lijder zich verhoudt bij het gebruik van eenen licht-blaauwen, bollen bril. De ware lijders aan "oog-vermoeidheid" zien daardoor, dikwijls reeds terstond, veel beter en gemakkelijker, zoowel wegens de verduidelijkte omtrekken der voorwerpen, als door den getemperden lichts-indruk.

Aantekening bij dit artikel

Men vergelijke hierover de Handboeken. Eene goede mededeeling van Fronmüller is, onder anderen, ook opgenomen in het Repertorium, 8de Jaargang, 1850, bladz. 338.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.