Nationale Militie - Geneeskundig Onderzoek

Handleiding tot de leer van het Militair Geneeskundig Onderzoek

§ 89. Diplopia

r). Diplopia. - Dubbelzien kan natuurlijk zeer ligt worden voorgewend. Men kan alsdan eene proef nemen door den persoon slechts te laten zien met één oog, na beurtelings het andere te hebben doen sluiten. In den regel moet dan de diplopie zoo lang ophouden 1). Ook lette men op, of deze gepaard gaat met een zekeren graad van scheelzien en of het dubbelzien ook door een prismatisch bril-glas kan worden verholpen.

Noot bij dit artikel

1) Ik heb deze opgaaf van Vallez nog niet kunnen verifieeren. Hij geeft evenwel te regt aan, dat daarop uitzonderingen kunnen voorkomen. Bepaaldelijk weet men, dat dit het geval is bij die vormen van partiële verduistering van de cornea of lens, waardoor het dubbelzien (of veelzien) slechts aan het ééne aangedane oog bestaat.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.