Nationale Militie - Geneeskundig Onderzoek

Handleiding tot de leer van het Militair Geneeskundig Onderzoek

§ 90. Chromatopia

s). Chromatopsia. - Indien deze toestand mogt worden gesimuleerd, zoo kan men trachten, zich van de waarheid te overtuigen door het constateren der waarneming, dat het kleurenzien veeltijds voor eenige oogenblikken blijft bestaan, ook dan wanneer men de oogleden laat sluiten.

Aantekening bij dit artikel

Ook deze proef vond ik bij Vallez vermeld. - N. B. Over het gemis van het vermogen om kleuren te ouderscheiden, - de pseudo-chromatopsia, - (een gebrek dat zou kunnen worden gedissimuleerd) zie men terug § 72, noot 6.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.