Nationale Militie - Geneeskundig Onderzoek

Handleiding tot de leer van het Militair Geneeskundig Onderzoek

§ 99. Epistaxis

d). Epistaxis. - Neusbloeding kan op zich zelve, of in verband met andere voorgewende ziekten (zie later haemoptoë), opzettelijk worden veroorzaakt, meestal echter niet dan alleen met het doel eener tijdelijke vrijstelling van dienst. Uitwendige beleediging, onmatig snuiten, vooral ook het scarificeren der mucosa van den neus zijn daartoe somtijds misbruikt.

Twee dezer oorzaken zijn ligt te ontdekken; het uitwendig geweld (slag of stoot op den neus) door gelijktijdige zwelling van dit deel; de inwendige verwonding doordien men gemeenlijk de versche sporen daarvan kan waarnemen.

Aantekening bij dit artikel

Van opzettelijk gevormde neusbloeding ken ik slechts één voorbeeld van eenen trompetter, welke er zich meer dan eens bij mij mede aanmeldde, uit vrees van de kavallerie-charges te moeten mede maken.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.