Nationale Militie - Geneeskundig Onderzoek

Handleiding tot de leer van het Militair Geneeskundig Onderzoek

§ 103. Halitus oris ingratus

c). Halitus oris ingratus. - Ten opzigte der kunst-middelen tot simulatie zoowel als tot dissimulatie van een' kwalijk riekenden adem gelden, natuurlijk met wijziging naar de plaats, dezelfde wenken, welke over het veroorzaken of verbergen van stinkende uitwasemingen bij otorrhoea en ozaena reeds zijn opgegeven.

Aantekening bij dit artikel

Zie terug over de middelen daartoe § 93 en § 98.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.