Nationale Militie - Geneeskundig Onderzoek

Handleiding tot de leer van het Militair Geneeskundig Onderzoek

§ 110. Bronchocèle

c). Bronchocèle. - Bij de luchtpijptaks-breuk, die ook wel "luchtkrop" wordt genoemd, is alleen dissimulatie mogelijk, zoodat dit gebrek bij het visiteren over het hoofd zou kunnen worden gezien. Ter ontdekking is het voldoende, om den man met kracht te laten hoesten, blazen en persen, even als bij het gewone onderzoek naar andere breuken 1). Alsdan ziet men laag aan de voorhals-streek een klein, week gezwel, dat gedurende de gezegde uitademingsbewegingen in omvang toeneemt.

Noot bij dit artikel

1) Zie de § over de Herniae. - Deze soort van hernia behoort intusschen tot de zeer zeldzame.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.