Nationale Militie - Geneeskundig Onderzoek

Handleiding tot de leer van het Militair Geneeskundig Onderzoek

§ 127. Hydrops

b). Hydrops. - Bij sommige schrijvers zal men vermeld vinden, dat ook de buik-waterzucht somtijds is nagebootst, in verband met de kunstmatige vorming van oedema pedum 1). De middelen, welke worden opgegeven tot het bereiken van dit doel, komen ons overigens zoo weinig proefhoudend voor, dat het niet noodig zal zijn, daarbij langer stil te staan, dan alleen om ze kortelijk aan te duiden. Als zoodanig dan leest men: van het dragen van zeer wijde of opgevulde kleederen (!); van het voortbrengen van kunstmatig emphysema der buik-bekleedselen; en, in de derde plaats, van het verwekken van buik-windzucht zoo als dit in de vorige § werd aangegeven.

Bij duistere gevallen, vooral bij mogelijkheid der laatste kunstgreep, "bedreige" men de simulanten met de paracenthesis !

Noot bij dit artikel

1) Men zie over het oedema artificiale later het onderzoek der ledematen.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.