Nationale Militie - Geneeskundig Onderzoek

Handleiding tot de leer van het Militair Geneeskundig Onderzoek

§ 141. Cystorrhoea

g). Cystorrhoea. - Daar het dissimuleren van dit gebrek door vrijwilligers, enz. in de termen der mogelijkheid valt, zoo behoort men zich, bij de visitatie, daaromtrent door het bezigtigen van hunne urine steeds te overtuigen.

In de tweede plaats, kan dit verschijnsel van slependen catarrhus vesicae insgelijks als morbus simulatus voorkomen. Mij althans is het een paar malen geschied, dat mucus nasalis, saliva en spu'a daartoe in de urine-glazen werden vertoond. Dit viel intusschen terstond in het oog. De wel gekenmerkte toestand der urine bij dit gebrek, door haar troebel voorkomen, hare slijm wolkjes en vooral hare meer of minder dikke laag van een geel-wit, mucopurulent bezinksel, laat dan ook geene geneeskundige dwaling toe.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.