Nationale Militie - Geneeskundig Onderzoek

Handleiding tot de leer van het Militair Geneeskundig Onderzoek

§ 145. Albuminuria

l). Albuminuria. - Even als bij de vorige kwaal, zijn hier gevallen denkbaar, waar de urine, met opzet, zou kunnen worden bedeeld met albumen of albuminosa. Men neme dan eenvoudig tot stelregel aan, minder uitsluitend aan dit verschijnsel te hechten, doch vooral af te gaan op de andere symptomen van deze ziekte (oedema, hydrops, soms amaurosis, enz.).

Aantekening bij dit artikel

Voorbeelden van eiwit-pis als morbus dissimulatus zijn mij niet bekend; intusschen zou ook daartoe aanleiding kunnen bestaan, alleen tot verzwijgen, nimmer tot verheelen.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.