Nationale Militie - Geneeskundig Onderzoek

Handleiding tot de leer van het Militair Geneeskundig Onderzoek

§ 152. Polypus recti

s). Polypus recti. - Mogten ter nabootsing hiervan corpora aliena in den anus zijn ingebragt, even als bij het propgezwel van den neus en van den gehoorgang (§ 97), zoo zijn deze hier even ligt als zoodanig te herkennen, gelijk daar ter plaatse is vermeld. Daartoe kan hier, in geval van twijfel, het zetten van een clysma stimulans worden gevorderd.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.