Nationale Militie - Geneeskundig Onderzoek

Handleiding tot de leer van het Militair Geneeskundig Onderzoek

§ 153. Prolapsus ani

t). Prolapsus ani. - Niet alleen bij de oude schrijvers over het onderwerp, maar ook enkele nieuwere maken gewag van het nabootsen dezer kwaal "inducendo et figendo in anum vesicam urinariam ovinam aut intestina crassa porcina", in een enkel geval zelfs met gevolg 1)! Ten anderen werd gesproken over de mogelijkheid zoo van het eenvoudig verdichten als van het werkelijk vormen van deze uitzakking "tenesmis voluntariis repetitis". In het eerste geval kon het gebeuren, dat de belanghebbende voorgaf, dat zijn endeldarm alleen bij den stoelgang naar buiten trad; als dan zou men genoodzaakt zijn, zijnen natuurlijken afkeer te overwinnen en bij deze verrigting ooggetuige te zijn, waartoe het glazen nachtstoeltje van Bell (?) goede diensten kan bewijzen. In het laatste geval zal de vrees voor de aanwending van het ferrum candens ter genezing van het kunst-gebrek kunnen medewerken.

Noot bij dit artikel

1) Reeds Ambrosius Parè trof daarvan een voorbeeld aan bij eenen Parijschen bedelaar. Fallot, Percy en Laurent hebben dergelijke ontmoet in het Fransche en Belgische leger. Het komt ons wonderbaarlijk voor, dat zulke grove streken ooit bij keuringen of herkeuringen, doel zouden hebben getroffen.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.