Nationale Militie - Geneeskundig Onderzoek

Handleiding tot de leer van het Militair Geneeskundig Onderzoek

§ 157. Misleidingsziekten aan de ledematen

Onder de misleidings-ziekten, welke zich aan de bovenste en onderste ledematen kunnen voordoen en waarvan vele dikwijls voorkomen of altijd groote oplettendheid vereischen, zijn de volgende de voornaamste: omalgia, coxalgia, ischias, podalgia, claudicatio, paralysis, contractura et anchylosis, convulsiones et chorea, arthrophlogosis, luxatio, ulcera, varices, oedema, planities pedum, sudor pedum foetidus.

Over de vier eerste "dolores" zie men het Artikel Neuralgiae, behandeld in het Aanhangsel.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.