Nationale Militie - Geneeskundig Onderzoek

Handleiding tot de leer van het Militair Geneeskundig Onderzoek

§ 162. Arthrophlogosis

e). Arthrophlogosis. - Hoewel niet dan bij hooge uitzondering worden gevallen opgegeven van nagebootste gewrichts ontsteking door dikwijls herhaalde lotiones van het gewricht met "succi plantarum acrium 1), v. g. Ranunculorum" Bij den hierdoor ontstanen tumor, rubor en calor, worden dan "dolores interni vehementes" verdicht, met voorgewend verlies der functie van het deel.

In de herkenning en behandeling, welke veeltijds geen bezwaar zullen opleveren, volge men de algemeene regelen. Alleen bij het mogelijk bestaan van eene andere omstandigheid kan hier hooge voorzigtigheid worden gevorderd. Somtijds is men, namelijk bij het uiten van klagten over meer of minder hevige pijnen in eenig gewricht (bijzonder in het heupgewricht 2) ), in het onzekere, of deze zijn voorgewend, al dan niet, inzonderheid wanneer uitwendig of objectief niets is te bespeuren. Bij het onderzoek der bewegelijkheid van het deel zij men dan nimmer ruw of z. g. hard-handig; werkelijk bestaande slepende of beginnende gewrichtsontsteking kan daardoor, - en de ondervinding heeft zulks in deze gevallen bevestigd, - ligtelijk acuut en zelfs tot een' noodlottigen uitgang verergerd worden 3).

Noten bij dit artikel

1) Gavin maakt ouder deze ook melding van eene Thapsus-soort.

2) De Off. v. Gez. Rodi nam een voorbeeld waar van voorgewende coxarthrophlogosis, met claudicatio en nagebootste verkorting van het been. Een z. g. "vésicatoire monstre" op het regter heupgewricht, bij schraal dieet, bewerkte zeer spoedige genezing. Register v. v. z. n°. 72.

3) Fallot deelde een geval mede, - en ons is een dergelijk bekend -, waar eene chronische cheirarthrophlogosis door de te krachtige bewegingsproeven van den geneeskundige, die simulatie of aggravatie vermoedde, tot die hoogte werd verergerd, dat later de afzetting van de hand noodig werd !

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.