Nationale Militie - Geneeskundig Onderzoek

Handleiding tot de leer van het Militair Geneeskundig Onderzoek

§ 169. Overige Misleidingsziekten

De nog overige Misleidingsziekten en gebreken aan de huid, het celweefsel, de spieren, de beenderen, de slagaderen, het bloed en het zenuwstelstel.

Na de beschrijving van het visiteren der verschillende ligchaamsstreken, in verband met de aan haar eigene misleidings-ziekten blijven er eenige van de laatste over, welke minder goed in deze of geene streek konden worden opgenomen, hetzij omdat hare verspreiding meer algemeen is, hetzij dewijl hare zitplaatsen veranderlijk zijn, hetzij dat hare naaste oorzaken verwijderd kunnen zijn van de streken, waar de ziekte-uiting tot stand komt.

Als de zoodanigen moeten, uit de reeks der z. g. morbi externi, nog behandeld worden: de exanthemata, het emphysema, de aneurysmata, de contusio, de fracturae, de vulnera et mutilatio, en de cicatrices-, uit de reeks der z, g. morbi interni, de neuralgiae, de morbi mentales s. paranoiae, de nostalgia, de febres s. pyrexiae, de morbi contagiosi, de syncope, de vertigines, de epilepsia, de catalepsia, het somnambulismus, de apoplexia, de hydrophobia en de asphyxia. Ten slotte volgt een woord over het suicidium.

Aantekening bij dit artikel

Het zal voor den zaakkundige duidelijk zijn, dat deze, zoo vreemdaardige ziektereeks, - voor welke ik de meest eenvoudige en practisch bekende of dagelijks gebruikelijke namen behield, zonder die als de beste te willen beschouwd hebben, - niet dan zeer bezwaarlijk plaats kon vinden in de voorafgaande topographische volgorde. Voor enkelen was dit wel is waar doenlijk geweest, doch om alsdan steeds logisch te blijven, had ik voorzeker in herhalingen en moeijelijkheden moeten vervallen, die op deze wijze gevoegelijk konden worden vermeden.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.