Nationale Militie - Geneeskundig Onderzoek

Handleiding tot de leer van het Militair Geneeskundig Onderzoek

§ 178. Elephantiasis

8) Elephantiasis (Arabum). Nabootsing daarvan zou daargesteld zijn, door eenen Indischen militair: "applicatione ligaturae circa femur fortiter constrictae". Het geheele been had daardoor eene "monsterachtige" zwelling aangenomen (Marshall en Gavin).

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.