Nationale Militie - Geneeskundig Onderzoek

Handleiding tot de leer van het Militair Geneeskundig Onderzoek

§ 180. Ichthyosis

10) Ichthyosis. Er komen vormen van vischschub-uitslag voor, welke zoo belangrijk zijn, vooral wat de uitbreiding en de dikte betreft, dat er geen twijfel kan zijn aan de ongeschiktheid der personen voor de dienst. Van den anderen kant zijn er verscheidene ligtere vormen, van meer plaatselijken aard, en meer toevallig door wrijving of drukking ontstaan, die geenszins verhinderen, om zulke personen aan te nemen. Zoo bijv. ontmoet men daarvan voorbeelden bij soldaten aan den voorarm door het poetsen, bij drukkers aan den elleboog, bij landlieden op de z. g. "wreeg" van den voet, bij schoenmakers op de voor- en beneden-vlakte der dij, ens.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.