Nationale Militie - Geneeskundig Onderzoek

Handleiding tot de leer van het Militair Geneeskundig Onderzoek

§ 183. Contusio

d). Contusio. - Als nabootsings-middel van hevige kneuzingen vindt men melding gemaakt van het aanbrengen van grijskleurige "pigmenten" op de huid, insgelijks van "linimenta ex fugiline, aut pulvere pyrio, et oleo aut axungia facta". Eveneens worden wezenlijk bestaande contusies meermalen door militairen "geexaggereerd", althans wat de pijn of de verrigtingsstoornis aanbelangt. Op beide deze omstandigheden moet men inzonderheid in oorlogs-tijd bedacht zijn; immers worden deze voorwendsels bij schermutselingen of veldslagen te baat genomen, tot het verkrijgen eener tijdelijke vrijstelling van dienst.

Aantekening bij dit artikel

Foderé geeft van dergelijke kunstgrepen reeds voorbeelden op. Gavin schijnt daarvan later bijzondere ondervinding te hebben opgedaan. De kneuzing wordt dan door soldaten, die in het vuur waren geweest, veeltijds opgegeven als afkomstig te zijn van een z. g. lucht-schampschot.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.