Nationale Militie - Geneeskundig Onderzoek

Handleiding tot de leer van het Militair Geneeskundig Onderzoek

§ 196. Vertigines

o). Vertigines. - Somtijds wordt het bestaan van "duizelingen" als voorwendsel van ongeschiktheid aangegeven door onwilligen. Men spore op, of daarvoor oorzaken voorhanden zijn, of het uitwendig voorkomen en het ligchaams-gestel van den persoon daarmede in harmonie zijn, of de beschrijving der verschijnselen met de natuur overeenkomt, enz. Bij twijfel aan de waarheid der gedane opgaven, stelle men de gewone en bekende proeven in het werk, door welke men weet, dat vertigines opgewekt of verhoogd worden.

Aantekening bij dit artikel

Voor lotelingen moet hier bij de Gemeente-besturen narigt worden ingewonnen en behooren zij altijd ter constatering in de militaire zieken-inrigtingen te worden opgenomen.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.