Nationale Militie - Geneeskundig Onderzoek

Handleiding tot de leer van het Militair Geneeskundig Onderzoek

In 1856 is de door A.W.M. van Hasselt (1814-1902) geschreven "Handleiding tot de leer van het Militair Geneeskundig Onderzoek (het Visiteren)" verschenen. In dit werk behandelde hij de onderzoeken die benodigd waren voor het onderzoek om manschappen te keuren. Ook heeft hij tot in detail aangegeven welke mogelijkheden iemand kon voorwenden om of ziekten voor te wenden, het simuleren om voor de dienst afgekeurd te worden of juist of deze te maskeren, het dissimulieren, ten einde goedgekeurd te worden, het dissimuleren.

Korte biografie

A.W.M. van Hasselt
A.W.M. van Hasselt
foto via wikipedia

Alexander Willem Michiel van Hasselt was geboren in 1814 in Amsterdam. Door overplaatsing van zijn vader naar Dokkum heeft hij daar het gymnasium doorlopen. Nadat hij in 1832 het gymnasium voltooid had, heeft hij zich in 1832 ingeschreven voor 's Rijks Kweekschool voor Militaire Geneeskundigen (RKMG). In 1833 gevolgd door de inschrijving aan de factulteit Geneeskunde van de Hogeschool Utrecht. Hij heeft zijn studie aan de RKMG gevolgd en in 1837 is hij na zijn examen aangesteld als officier van gezondheid 3e klasse. In 1838 promoveerde hij met de hoogste lof tot Medicinae Doctor, mits hij een contract voor 10 jaar tekende als Officier van Gezondheid.

In 1840 werd hij als docent geplaatst op het RKMG. Hij had daarmee feitelijk een dubbele functie: die van leraar in een aantal toegewezen vakken en een functie bij een van de klinieken van het Groot Rijks Hospitaal. Van Hasselt kreeg als vakken toegewezen: "leer der vergiften", "leer van de dood en de schijndood", "leer van het visiteren van manschappen op verborgen en voorgewende kwalen" en "leer van de Militaire Reglementen".

In 1843 trouwde hij met zijn nicht Cornelia Georgette 's-Gravesande Guicherit (Delft 1823 - Den Haag 1896). Zij kregen in de periode van 1843 tot 1861 zeven kinderen. Van deze zeven overleven slechts de oudste en jongste dochters hun ouders.
Van Hasselt heeft in zijn professionele loopbaan een flink aantal publicaties op zijn naam gezet, onder meer over toxicologie en gezondheidsleer. In 1856 verscheen bovengenoemde handleiding.

In 1856 is hij benoemd tot lid van de KAW (Koninklijke Academie van Wetenschappen), afd. Wis- en Natuurkunde. In 1857 heeft hij zitting genomen in de redactie van het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde. Door de wettelijk verplichte sluiting van de RKMG in 1880 en het besluit van Van Hasselt om geen burger-praktijk te openen (waar hij als officier van gezondheid op tegen was) is hij met pensioen gegaan.
Hij is op 16 september 1902 in Den Haag overleden. Hij was Ridder in de Orde van de Nederlandsche Leeuw en Ridder der Orde van de Eikenkroon.

De Handleiding

Het originele boek is ingescand door "The Internet Archive" in 2011 met financiele ondersteuning door de "Open Knowledge Commons and Harvard Medical School". De scan is te vinden op de website www.archive.org (opent in nieuw venster).

Op deze en de volgende pagina's staan de teksten van dit boek weergegeven; per artikel heb ik één webpagina gemaakt om het overzicht te houden en de teksten niet te lang. Op enkele pagina's staan afbeeldingen van de gebruikte werktuigen (gereedschappen). Op veel pagina's zijn medische termen of teksten in een buitenlandse taal of het Latijn voorzien van extra uitleg. Dit is weergegeven door stippellijntjes onder de tekst; door met de muis op deze tekst te gaan staan verschijnt een blokje met daarin de tekst.
Helaas is (nog) niet alles verwerkt, dus bij aanvullingen verneem ik dat graag. Ook eventuele foutjes (en die zullen er zeker zijn!) wil ik graag verbeteren, dus aarzel niet om dit via de mail even te sturen.
Onderaan elke pagina staan navigatietekstjes, waarbij naar de vorige en volgende paragrafen gesprongen kan worden. Ook kan altijd terug gegaan worden naar de inhoudsopgave van het hele boek.

Klik voor het schutblad van dit boek of voor de volledige Inhoudsopgave.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.