Genealogie familie Nijborg / Nieborg

Parenteel / Pedigree

Hieronder staat de link naar generatie I van de parenteel.
Een parenteel is een overzicht van de nazaten van een bepaald stamouderechtpaar waarbij zowel de mannelijke lijn als de vrouwelijke lijn wordt gevolgd.

Here you will find the link to generation I of the pedigree.
This pedigree gives an overview of all descendants in both the male and the female lines.

Start hier / Start here

Deze parenteel begint bij Claes. Hij voerde nog niet de achternaam Nijborg. Dit is pas later gekomen.
Per gezin is een internetpagina beschikbaar waarop de meest relevante gegevens staan over dat gezin. Kinderen die getrouwd zijn hebben een eigen pagina waarnaar een link is gemaakt vanaf de pagina van het gezin waaruit zijn stammen. Vanuit elke pagina (behalve generatie I) kan altijd teruggegaan worden naar de pagina van de ouders van het betreffende kind.

This pedigree starts with Claes. He didn't use the name Nijborg yet. This came later in the tree.
Per family a page is available on which the most relevant information can be found. Children who married have an own page to which a link is made from the page of his/her family. Every page (except for Generation I) has a link back to the page of the parents of the child involved.

In verband met privacy zijn niet alle lijnen uitgewerkt. Ook op diverse afbeeldingen zijn privacy gevoelige gegevens verborgen. Dit ondanks dat alle gegevens gevonden zijn op via het internet openbare bronnen. Mocht u desondanks vinden dat bepaalde gegevens niet vermeld mogen worden, neemt u dan svp via mail contact op.

Because of privacy not all lines are visible. On several images privacy related information is hidden. Despite the fact that they are found on public sources on the internet. IF you however feel that certain information may not be shown, please contact me via email.



Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2021.