Generatie IV-a

Roelef Klazens Nijburg, zoon van Claes Roelefs (Nijburg) en Annigje Alber(t)s. Hij is gedoopt op zondag 29 september 1771 in Westerbroek.

Klik voor foto in apart venster
Doop Roelef Claas

Roelef is overleden op dinsdag 15 februari 1842 om 06:00 in Westerbroek, 70 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 17 februari 1842 door Hendrik Lammerts Kuiper en Hindrik Geerts Streurman.

beide aangevers: nabuur
In de overlijdensakte wordt hij "Roelf Klaassens Nieborg" genoemd.
Overleden in het huis Letter A, nr 28 in Westerbroek.

Op WatWasWaar gevonden:
Roelf Klaassens Nieborg, koopman te Westerbroek. Eigenaar van weiland (nr 544), huis/erf, bouwland en tuin.

Roelef was getrouwd met Jantje Hindriks, overl. na feb. 1842, zonder beroep, wonend te Westerbroek.

Beroepen: hovenier (1815), tapper en winkelier (1818), stelmaker (1820), winkelier (1835), tapper (1842)

Roelef trouwde, 38 jaar oud, op donderdag 5 april 1810 in Sappemeer met
Jantje Hindriks ten Cate, 24 jaar oud.

In het trouwboek van Engelbert staat dit huwelijk vermeld op 6 april 1810.

Klik voor foto in apart venster
Trouw Roelef Klaassens - Jantje Hindriks

Jantje is geboren in Sappemeer, dochter van Hendrik Diderichs ten Cate en Hillegien Jans ten Cate. Zij is gedoopt op zondag 6 november 1785 in Sappemeer.

Klik voor foto in apart venster
Doop Jantje Hindriks

Jantje is overleden op woensdag 23 februari 1853 in Westerbroek, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 24 februari 1853 door Hendrik Hilbrand Mulder en Lubbert Everts Postema.

beide aangevers: nabuur

Jantje trouwde later op donderdag 8 januari 1846 in Hoogezand met David Jan Braam (geb. ±1786).

Beroep: winkeliersche

Kinderen van Roelef en Jantje:

 1. Hillegien Nijburg, geboren op donderdag 16 mei 1811 in Engelbert (gem. Noorddijk). Volgt V-a.
 2. Klaas Roelfs Nieborg, geboren op zondag 15 januari 1815 om 19:00 in Engelbert (gem. Noorddijk). Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 17 januari 1815 met als getuigen: Jaltje Bouwes Westerhuis en Wessel Geerts Houwinga.
  Klaas is overleden op donderdag 6 februari 1817 in Engelbert (gem. Noorddijk), 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 8 februari 1817 door Hindrik Fredrik Billenkamp en Filippes Smit.
  Beide aangevers: nabuur
  Overleden in "het Huis geteekend No. 1 te Engelbert".
 3. Annegien Nieborg, geboren op woensdag 16 september 1818 om 00:00 in Engelbert (gem. Noorddijk). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 18 september 1818 met als getuigen: Hindrik Fredrik Billenkamp en Filip Smit Gösling.
  Geboren in het huis Letter N, nr 1 in Engelbert.
  Moeder staat vermeld als "ten Kate".
  Annegien is overleden op zaterdag 16 juni 1821 om 04:00 in Westerbroek, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 19 juni 1821 door Jan Boelfs Boeles en Hindrik Weemhof.
  Beide aangevers: nabuur.
  Overleden in het huis geteekend No. 20 lett. B te Westerbroek.
  In de overlijdensakte wordt zij met achternaam Nieburg vermeld.
 4. Klaas Nieborg, geboren op vrijdag 27 oktober 1820 om 20:00 in Westerbroek. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 30 oktober 1820 met als getuigen: Hindrik Weemhof en Sibolt Remkes.
  Geboren in het huis Letter B, nr 20 in Westerbroek.
  Klaas is overleden op zaterdag 1 september 1821 in Westerbroek, 10 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 22 september 1821 door Hindrik Weemhof en Sibolt Remkes.
  Beide aangevers: nabuur.
  Overleden in het huis geteekend No. 20 lett. B te Westerbroek.
  In de overlijdensakte wordt hij met achternaam Nieburg vermeld.
  Van Klaas is een "Memorie van aangeving" aangemaakt. Hierin wordt o.m. gemeldt dat ""bij hen inwonende en eenigst kind Hillechien Roelfs Nieburg volle zuster. Klaas had als klein kind geen roerende goederen, maar zijn "lijfstoebehooren gewaardeerd op zes guldens."
  bron: Registers der overledenen Kantoor - Groningen (1818 - 1855) 1821
  (toegang 1890) Inventarisnummer 0014


Bronnen / Sources: Groninger Archieven op www.allegroningers.nl
Wat Was Waar op www.watwaswaar.nl
Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2018.