Generatie V-b

Louwerens Jan Nijborg is geboren op donderdag 19 juli 1798 in Westerbroek, zoon van Jan Klaasens Nijborg en Maike (Meuke) Lourens (Louwes). Hij is gedoopt op zondag 5 augustus 1798 in Westerbroek.

Gedoopt als: Lauwrens
Zoon van Jan Klasens en Meuke Lauwes.
Voornaam ook wel Lourens
In het doopboek staat hij vermeld als "dochter van".
Geboortedatum staat vermeld in het certificaat van de Nationale Militie.

Klik voor foto in apart venster
Doop Louwerens Nijborg

Louwerens is overleden op zondag 1 oktober 1848 om 05:00 in Ter Aar (Vries), 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 2 oktober 1848 door Tiemen Meints [broer echtgenote] en Egbert Noord.

Tyme Meints: zwager
Egbert Noord: nabuur
In de akte wordt hij "Louwe Nijborg"genoemd. Zijn ouders staan vermeld als: Jan Louwes en Maike Nijborg.
Overleden in het huis Nr. 329 te Ter Aard (gem. Vries).

Louwerens heeft zich ook "Lauwe Nijborg genoemd".
In juli 1832 was Lauwe "schutter liggende en gestationeerd in Noord-Braband".

Beroepen: boerenknecht (1832), landbouwer (1833-1848)

Louwerens trouwde, 34 jaar oud, op zondag 18 november 1832 in Assen met
Marchien Meints, 30 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk waren als getuigen aanwezig: Jan Smeenge, Willem Weersing, Tiemen Meints [broer bruid] en Geert Jans Nijborg [broer bruidegom].

Geert Jans Nijborg: broeder van den echtgenoot
Tiemen Meints: broeder

Bij de ondertekening staat: "verklarende de vader van de echtgenoote niet te kunnen schrijven."

Bij de huwelijksbijlagen waren gevoegd: een akte van bekendheid waarin op verzoek van Louwerens Jans Nieborg verklaringen zijn afgelegd omtrent zijn bekendheid, omdat hij een rechtsgeldig huwelijk wil aangaan. De reden is omdat hij "niet in staat is om een geboorte of doop akte te produceren aangezien er ten tijde en op de plaats zijner geboorte geene geboorte acten gehouden wierden en hoezeer hij ook tot de hervormde Godsdienst behoort en in de Hervormde Kerk ter Westerbroek is gedoopt, daarvan echter geene aanteekening in het doopboek dier plaats te vinden is."

Het gezin woont in 1833 "te Loon, gehucht onder Assen"

Marchien is geboren op zaterdag 22 mei 1802 in Rolde, dochter van Klaas Meints en Marchien Tiemens. Zij is gedoopt op donderdag 27 mei 1802 in Rolde.

In het doopboek staat:
"den 27 Maij is gedoopt een kind van Klaas Meints en Marchien
Timens van Rolde gen. Marchien."

Klik voor foto in apart venster
Doop Marchien Meints

Marchien is overleden op dinsdag 30 maart 1847 om 17:00 in Ter Aar (Vries), 44 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 31 maart 1847 door Tiemen Meints [broer] en Egbert Noord.

Tyme Meints: broeder
Egbert Noord: nabuur
Overleden in het huis Nr. 221 te Ter Aard, gemeente Vries.
Leeftijd in de akte: bijna 45 jaren.

Beroep: landbouwerse (1847)

Kind van Louwerens en Marchien:

  1. Klaas Nijborg, geboren op zondag 25 augustus 1833 in Assen. Volgt VI-a.


Bronnen / Sources: Groninger Archieven op www.allegroningers.nl
Drents Archief op www.alledrenten.nl
Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2018.