Generatie V-d

Hilligje Nieborg is geboren op vrijdag 15 maart 1805 in Zuidlarerveen, dochter van Jan Klaasens Nijborg en Maike (Meuke) Lourens (Louwes). Zij is gedoopt op zondag 24 maart 1805 in Zuidlaren.

In het doopboek van Zuidlaren staat:
"Jan Klaasens en Meujke Lourens Echtelieden op Zuidlarerveen. Een
Dogter
geboren den 15 Meert gedoopt den 24 Meert en genaamt Hilligjen"

Klik voor foto in apart venster
Doop Hilligje Nieborg

Hilligje is overleden op zondag 17 oktober 1858 om 10:00 in Zuidwolde (gem. Bedum), 53 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 18 oktober 1858 door Klaas Alderts Veldman en Simon Jans Koster.

In de akte wordt zij Hilje Jans Nieborg genoemd.
Beide aangevers: nabuur van de overledene.
Leeftijd in de akte: 54 jaar.

Beroep: dagloonster (1842-1858)

Hilligje trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 26 september 1829 in Bedum met
Harm Jans Jager, 35 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk waren als getuigen aanwezig: Reinder Pieters Medema, Harm Sijgers Tuinema, Gerrit Alberts Oosterhuis en Jan Siemens Nienoord.

In de akte staan ook de het overlijden van de grootouders van Harm vermeld: "hebbende hij ook geene Grootouders noch van vaders, noch van moederszijde meer in leven, allen respectievelijk overleden verre voor ... January achttienhonderdzes, het tijdstip waarop het houden van Registers van overlijden alhier is ingevoerd, volgens de verklaringen onder Eede aan mij afgelegd zoo door den Comparant als de natenoemen vier getuigen.". Gevolgd door de namen van de grootouders.
Harm is "weduwnaar van wijlen Elizabeth Abels Kampen, in leven buiten beroep, laatst gewoond en overleden te Zuidwolde den dertienden December achttienhonderzesentwintig".

Hilligje staat in de akte vermeld als "Hilligje Jans Nieborg".

Reinder Pieters Medema: aangehuwde Broeder van de Bruidegom
De "drie laatstgenoemden de Echtgenooten in geenen graad van namaagschap bestaande".

Bij de ondertekening staat: "uitgezonderd Hilligjen Jans Nieborg en Reinder Pieters Medema welke respectievelijk hebben verklaard niet te kunnen schrijven, noch het naamteekenen te verstaan."

Harm is een zoon van Jan Harms Jager en Aaltje Harms. Hij is gedoopt op zondag 21 september 1794 in Bedum.

Klik voor foto in apart venster
Doop Harm Jans Jager

Harm is overleden op donderdag 1 december 1859 om 08:00 in Zuidwolde (gem. Bedum), 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 3 december 1859 door Engbert Feeringa en Klaas Alderts Veldman.

Beide aangevers: nabuur.
Klaas staat vermeld als: Klaas Veltman.

Beroep: daglooner (1829-1859)

Kinderen van Hilligje en Harm:

 1. Jan Jager, geboren op woensdag 16 december 1829 om 03:00 in Zuidwolde (gem. Bedum). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 17 december 1829 met als getuigen: Willem Koerts Depping en Jan Klaasen Venema.
  Geboren in "de Behuizinge geteekend Nummer 16" in Zuidwolde (gem. Bedum).
  Moeder staat in de akte vermeld als: "Hilje Jans Nieborg".
  Jan is overleden op woensdag 6 januari 1836 om 10:00 in Zuidwolde (gem. Bedum), 6 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 9 januari 1836 door Willem Jans Kremer en Pieter Jans Huizinga.
  Beide aangevers: naburen
  Overleden in "de Behuizinge geteekend Nummer 64" in Zuidwolde.
  Leeftijd in de akte: ruim 6 jaren.
  Geboortedatum in de overlijdenakte is: 19 december 1829.
 2. Jantje Jager, geboren op dinsdag 14 januari 1834 om 18:00 in Zuidwolde (gem. Bedum). Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 16 januari 1834 met als getuigen: Willem Jans Kremer en Pieter Jans Huizinga.
  Geboren in "de Behuizing geteekend Nummer 64" in Zuidwolde (gem. Bedum).
  Jantje is overleden op zaterdag 6 juni 1835 om 02:00 in Zuidwolde (gem. Bedum), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 6 juni 1835 door Pieter Jans Huizinga en Albert Luitjes Wieringa.
  Beide aangevers: naburen
  Overleden in "de Behuizinge geteekende Nummer 64" in Zuidwolde.
  Leeftijd in de akte: Een jaar en ruim vier maanden.
 3. Jan Jager, geboren op zaterdag 4 juni 1836 om 03:30 in Zuidwolde (gem. Bedum). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 6 juni 1836 met als getuigen: Willem Jans Kremer en Pieter Jans Huizinga.
  Geboren in "de Behuizinge geteekend Nummer 64" in Zuidwolde (gem. Bedum).
  Jan is overleden op donderdag 11 november 1858 om 03:30 in Groningen, 22 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 15 november 1858 door Hendrikus Jonxis en Albertus Jacobus Valkema.
  Beide aangevers: geen nabestaanden van den overledenen.
  Overleden in het Provinciaal- Stads en Academisch Ziekenhuis in Groningen.

  Moeder staat in de akte vermeld als "Hilje Nijborg".
  Van het overlijden is in gemeente Bedum op 2 februari 1859 ook een overlijdensakte opgesteld naar aanleiding van de melding uit Groningen.

  Jan bleef ongehuwd.
  Beroep: arbeider
 4. Hindrikje Jager, geboren op donderdag 27 december 1838 in Zuidwolde (gem. Bedum). Volgt VI-e.
 5. Remke Jager, geboren op zaterdag 15 januari 1842 in Zuidwolde (gem. Bedum). Volgt VI-f.
 6. Laurens Jager, geboren op donderdag 19 juni 1845 om 12:00 in Zuidwolde (gem. Bedum). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 21 juni 1845 met als getuigen: Willem Jans Kremer en Jan Takens.
  Laurens is overleden op zondag 20 september 1846 om 02:00 in Zuidwolde (gem. Bedum), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 21 september 1846 door Pieter Jannes Hartsema en Engbert Onnes Ferenga.
 7. Marchien Jager, geboren op maandag 13 augustus 1849 in Zuidwolde (gem. Bedum). Volgt VI-g.


Bronnen / Sources: Drents Archief op www.alledrenten.nl
Groninger Archieven op www.allegroningers.nl
Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2018.