Generatie VI-b

Hendrik Nijborg is geboren op vrijdag 25 november 1836 om 12:00 in Loon (Assen), zoon van Harmen (Harm) Nijborg en Jantien Paas. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 26 november 1836 met als getuigen: Klaas Sans en Hendrik Bijl.

Geboren in het huis Nr 188 te Loon (Assen).

Hendrik is overleden op woensdag 23 juni 1915 om 02:00 in Assen, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 23 juni 1915 door Harm Jan Kremer en Hendrik Dekker.

Hendrik heeft voor de Nationale Militie gediend van 1 mei 1855 t/m 15 mei 1860.

Beroep: landbouwer

Hendrik trouwde, 29 jaar oud, op woensdag 5 september 1866 in Assen met
Hendrikje Pieters Zijlstra, 26 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk waren als getuigen aanwezig: Arend Dilling, Hendrik Bartelds [zwager bruidegom], Jacobus Veeninga en Egbert Dilling [zwager bruidegom].

In de huwelijksakte wordt vermeld dat de vader van de bruid "hier tegenwoordig, verklaarde in dit huwelijk toe te stemmen, verklarende dit tevens dat de toestemming van de moeder is gevraag en verkregen, docht wegens ziekte verhinderd worden te verschijnen."

Hendrik Bartelds en Egbert Dilling: schoonbroeders van den echtgenoot.
Arend Dilling en Jacobus Veeninga: geene verwanten van een der echtgenooten.
Alle getuigen zijn woonachtig te Assen.
Bij de ondertekening staat: "met uitzondering van den vader van den echtgenoote, die verklaarde deze niet te kunnen onderteekenen als hebbende geen schrijven geleerd."

Hendrikje is geboren op woensdag 4 december 1839 om 09:00 in Oosterwolde (Ooststellingwerf), dochter van Pieter Jacobs Zijlstra en Margje Jans Visser. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 5 december 1839 met als getuigen: Evert Ottes de Vries en Eise Klazes Veenstra.

In de trouwakte staat: geboren in de gemeente Ooststellingwerf.
Over het geboortehuis staat: "ten zijnen bewoonde Huizinge in een nieuw gebouw te Oosterwolde".
Over de getuigen staat: "geene van hun de echtgenoten in den bloede of door aanhuwelijken bestaande."
Bij de ondertekening staat: "terwijl de vader verklaarde niet te kunnen schrijven."

Hendrikje is overleden op zaterdag 9 juni 1906 om 07:00 in Assen, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 11 juni 1906 door Harm Kamps en Johanna Anne Willem Sluis.

Beide aangevers: geene verwanten.

Moeder staat in de akte vermeld als Hendrikje Visser.

Beroep: dienstmeid (1866)

Kinderen van Hendrik en Hendrikje:

 1. Markus Nijborg, geboren op zaterdag 17 november 1866 in De Haar (Assen). Volgt VII-c.
 2. Jantje Nijborg, geboren op zaterdag 19 oktober 1867 in De Haar (Assen). Volgt VII-d.
 3. Pieter Nijborg, geboren op vrijdag 22 maart 1872 om 23:00 in De Haar (Assen). Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 23 maart 1872 met als getuigen: Geert Koops en Jacobus Veeninga.
  Pieter is overleden op dinsdag 8 februari 1898 om 02:00 in Peelo, 25 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 8 februari 1898 door Klaas Reinder Warris en Roelof Somer.
  Overleden "ten huize van zijne ouders te Peelo" gemeente Assen.

  Pieter bleef ongehuwd.
  Beroep: koetsier
 4. Marchien Nijborg, geboren op woensdag 12 augustus 1874 om 20:00 in De Haar (Assen). Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 14 augustus 1874 met als getuigen: Jan Smit en Roelof Somer.
  Geboren in het huis van "de Weduwe Harm Nijborg te de Haar voormeld."
  Marchien is overleden op woensdag 16 september 1874 om 05:00 in De Haar (Assen), 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 16 september 1874 door Hendrik Kamps en Albert Beijering.
  Beide aangevers: geburen
  Overleden "ten huize van hare ouders te De Haar in de gemeente Assen."


Bronnen / Sources: Drents Archief op www.alledrenten.nl
Scans van akten op www.familysearch.org
Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2018.