Generatie VI-o

Jan Nieborg is geboren op zondag 2 maart 1851 om 06:00 in Noordlaren (Haren), zoon van Albert Nieborg) en Geertje Mulder. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 4 maart 1851 met als getuigen: Jan Seggers en Roelof Kroeze.
Jan is overleden op donderdag 10 juli 1924 om 01:00 in Midlaren (Zuidlaren), 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 11 juli 1924 door Berend Nakken en Roelf Harm Hamming.

In de akte staat: "weduwnaar van Reintje Visser, echtgenoot van Catharina Scholtens".

Beroepen: landbouwer (1876), arbeider (1900)

Jan trouwde voor de eerste keer, 25 jaar oud, op donderdag 16 maart 1876 in Zuidlaren met
Reintje Visser, 25 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk waren als getuigen aanwezig: Jan Enting, Johannes van Klaveren, Hendrik Wolter van Veen en Louis Charles Hora Siccama.

In de akte staat over Reintje: "meerderjarige dochter van wijlen Rickert Tjeersen Visser, vermoedelijk overleden".
Bij de huwelijksbijlagen was gevoegd: "3e. een vonnis der Arrondissements Regtbank te Leeuwarden van den een en twintigsten Mei achttien honderd een en zestig, waarbij is verklaard regtsvermoeden van overlijden van den vader der bruid".

Alle getuigen: onverwant.

Reintje is geboren op woensdag 11 september 1850 om 15:00 in Schiermonnikoog, dochter van Rickert Tjeersen Visser en Geertruida Reints Danhof. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 12 september 1850 met als getuigen: Gerrit Gerrits Ruurds Fenenga en Jan Fransberg.

Aangifte van geboorte is gedaan door Aaltje Monningh, oud 58 jaren, vroedvrouw te Schiermonnikoog.
Over vader Rickert staat: "zijnde deze uit oorzake van afwezigheid verhinderd in persoon de aangifte te doen."

Reintje is overleden op zondag 26 februari 1888 om 22:00 in Midlaren (Zuidlaren), 37 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 27 februari 1888 door Berend Boddeveld en Hendrik Nijhof.

Beide aangevers: gebuur.

Kinderen van Jan en Reintje:

  1. Geertje Nieborg, geboren op dinsdag 14 november 1876 in Noordlaren (Haren). Volgt VII-ad.
  2. Albert Nieborg, geboren op woensdag 18 september 1878 in Midlaren (Zuidlaren). Volgt VII-ae.
  3. Geert Hendericus Nieborg, geboren op zondag 19 november 1882 in Midlaren (Zuidlaren). Volgt VII-af.


Jan trouwde voor de tweede keer, 41 jaar oud, op zaterdag 3 december 1892 in Hoogezand met
Catharina Scholtens, 34 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk waren als getuigen aanwezig: Harm Willems Scholtens [vader bruid], Roelf Vinkes, Albert Nieborg [broer bruidegom] en Geert Nijborg [neef vaderszijde bruidegom].

Jan is weduwnaar van Reintje Visser.
Catharina is weduwe van Tamme Rijkens.

Albert Nieborg: broeder van den comparant
Geert Nieborg: neef van den comparant
Harm Willems Scholtens: vader van de comparante
Roelf Vinkes: goede bekende van de comparanten

Catharina is geboren op dinsdag 16 maart 1858 om 04:00 in Martenshoek (Hoogezand), dochter van Harm Willems Scholtens en Grietje Jager. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 18 maart 1858 met als getuigen: Harm Steenhuis en Gabbe Gabbes Schuitema.
Catharina is overleden op vrijdag 13 november 1936 om 05:15 in Groningen, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 13 november 1936 door Sijbren Jeltema.Bronnen / Sources: Groninger Archieven op www.allegroningers.nl
Drents Archief op www.alledrente.nl
Tresoar op www.tresoar.nl
Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2018.