Generatie VI-t

Jetsina Nijborg is geboren op maandag 19 september 1864 om 17:00 in Noordlaren (Haren), dochter van Willem Nijborg en Maria Margaretha Gerlach. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 20 september 1864 met als getuigen: Roelf Abels en Harm Schut.
Jetsina is overleden na 1917, minstens 53 jaar oud.

Jetsina trouwde voor de eerste keer, 34 jaar oud, op woensdag 24 mei 1899 in Haren met
Adrianus Johannes Schefer, 34 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk waren als getuigen aanwezig: Jan Timmer [aangetrouwde neef vaderszijde bruid], Jan Nijborg [broer bruid], Egbert Venema en Willem Nijborg [broer bruid].

Over Jetsina staat: "zijnde de bruid binnen de laatste zes maanden mede woonachtig geweest te Haarlem."

Willem en Jan Nijborg: broeders der bruid

Adrianus is geboren op donderdag 15 december 1864 om 17:00 in Nijmegen, zoon van Jan Andries Schefer en Aletta Louisa Schraven. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 17 december 1864 met als getuigen: Wilhelmus van Beem en Hendrikus van der Pol.

Aangifte van geboorte is gedaan door Elisabeth Adriana Vesters, vroedvrouw, echtgenoot van Hendrikus van der Pol, oud 40 jaren, wonende te Nijmegen.

Adrianus is geboren als Adrianus Johannes Schraven. In de kantlijn van de akte staat: "Het kind in de nevenstaande acte vermeld is erkend door Jan Andries Schefer en Aletta Louisa Schraven bij hun op heden voor mij voltrokken huwelijk. Nijmegen den Tweeden Maart 1800 vijf en zestig.
De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand /get. H.W. van Rogge? Nijmegen den zeventienden Maart 1800 vijfenzestig.
De Griffier bij de Arrond. Regtbank te Nijmegen / getekend/"

De naam van de tweede getuige is moeilijk leesbaar.

Adrianus is overleden op woensdag 16 september 1914 om 16:30 in Arnhem, 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 18 september 1914 door Johannes Hermanus Kramer en Isak Vogelzang.

Adrianus is overleden aan de Hommelschenweg te Arnhem.

Beroepen: architect (1899), aannemer (1914)Jetsina trouwde voor de tweede keer, 53 jaar oud, op vrijdag 28 december 1917 in Arnhem met
Nicolaas Blonk, 49 jaar oud.

Nicolaas is weduwnaar van Sepkje Vlieger.
Jetsina is weduwe van Adrianus Johannes Schefer

Nicolaas is geboren op vrijdag 3 april 1868 om 21:00 in Amsterdam, zoon van Clasina Blonk. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 4 april 1868 met als getuigen: Willem Honstede en Willem Lonneman.

Aangifte van geboorte is gedaan door Jacob Ritter, directeur, oud 64, wonende Binnen Gasthuis Buurt B, nr 34 in Amsterdam.
Moeder staat in de geboorte-akte vermeld als "Clara Blonk", in de kantlijn echter als "Clasina".

In het uittreksel bij de huwelijksakte staat:
"Op den kant der akte staat: Dit kind is door Clasina Blonk bij akte in dato heden voor het hare erkend. Zie geb. 1887, Reg. 2F. f 37 Amsterdam, 13 Januari 1800 zevenentachtig."

Nicolaas is overleden na 1917, minstens 49 jaar oud.

Nicolaas is weduwnaar van Sepkje Vlieger (±1869-1917).

Beroep: conducteur der posterijenBronnen / Sources: Groninger Archieven op www.allegroningers.nl
Scans van akten op www.familysearch.org
Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op: 06 March 2018.